Misia saleziánov v Jakutii oslavuje svoju 30-ročnú prítomnosť

V týchto dňoch slávi misia v Jakutsku dvojité jubileum: 30. výročie príchodu prvých saleziánskych misionárov do Jakutska, hlavného mesta republiky Sacha – Jakutia a 15. výročie posviacky tunajšieho chrámu Najsvätejšej Trojice.

V auguste 1994 sem prišli z Aldanu don Daniel Pravda a don Ladislav Stanko, spolu s misijnou dobrovoľníčkou Juditou Stempelovou. Bol to nielen začiatok činnosti saleziánov, ale aj oficiálny začiatok pôsobenia Katolíckej cirkvi v tomto meste.

V júli 1995 Jakutsk navštívil vtedajší hlavný predstavený saleziánov don Juan Vecchi. Požehnal pozemok pre nový Dom mládeže, ktorý začal svoju činnosť v r. 1997. Postupne prišla potreba nového kostola. Stavbu viedol salezián don Andrej Porubčin. Aj napriek náročným klimatickým podmienkam (všetky budovy tu stoja na pilótach v permafroste) bolo dielo dokončené a nový chrám bol r. 2009 konsekrovaný. Odvtedy slúži tunajším ľuďom. Katolíkom na slávenie bohoslužieb a všetkým ostatným ako vonkajšia pripomienka toho, že jestvuje nejaký Boh, ktorý chce byť s ľuďmi aj tu, na ruskom Ďalekom východe. Silueta nášho chrámu zdobí dokonca aj priestory neďalekého štátneho gymnázia.

V rámci jubilea tunajší saleziáni pripravili od 2. do 26. apríla výstavu kópie Turínskeho plátna. S touto „ikonou Bielej soboty“ sa za tento čas prišlo bližšie zoznámiť okolo 200 návštevníkov.

Oslavy vyvrcholili v nedeľu 28. apríla slávnostnou svätou omšou za účasti diecézneho biskupa Mons. Kirila Klimoviča z Irkutska, ktorý počas sv. omše vyslúžil aj sviatosť birmovania šiestim farníkom. Biskup Kiril všetkých povzbudil svojím prístupom otca a pastiera, ľudskosťou aj pastoračným zápalom. Nasledovalo agapé a po ňom slávnostný organový koncert, ktorý zahral vzácny hosť z talianskych Benátok don Aldo Castenetto, SDB.

O organovú hudbu je tu veľký záujem. V tunajšom kostole je totiž jediný píšťalový organ v celej Jakutii, ktorej rozloha je vyše 3 miliónov km2.

Nedeľný koncert mal netradičnú, no veľmi sympatickú formu. V prvej časti totiž prebiehal akoby „rozhovor“: „organ, ukáž nám, ako vieš porozprávať o narodení Krista, ako vieš priblížiť jeho umučenie a smrť, ako vieš ospievať jeho zmŕtvychvstanie, ako vieš priblížiť hľadanie cesty k Bohu…“ Po každej „otázke“ nasledovala vďaka majstrovskému umeniu dona Alda príslušná „hudobná odpoveď“. Poslucháči boli nadšení.

Počas týždňa don Aldo odohral ešte dva organové koncerty, ktoré organizovala Jakutská filharmónia. Oba boli vypredané.

Informoval: Pavol Piatrov, SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.