Misijné kríže dostanú aj misionári zo Slovenska a pre Slovensko

(Turín 28. septembra 2012) – V nedeľu 30. septembra v Bazilike Márie Pomocnice kresťanov v Turíne odovzdá hlavný predstavených saleziánov don Pascual Chávez misijné kríže účastníkom už 143. misijnej výpravy. Medzi rehoľníkmi a laikmi sú aj Slováci, ba aj misionár, ktorý bude patriť do Slovenskej provincie.

Don Peter Pagáč bude pôsobiť v rámci Projektu Európa v Anglicku, koadjútor Peter Červeň už pôsobí v Azerbajdžane a don Marián Ondriáš už pôsobí medzi Rómami na Luníku IX, čo je tiež považované za misijnú prácu. Saleziánka, sr. Kamila Seidlová, z Inštitútu dcér Márie Pomocnice, sa na svoje misijné pôsobenie zatiaľ pripravuje a presné určenie sa dozvie v decembri. Celkovo dostane misijné kríž 45 saleziánov, 15 sestier a 11 laikov.

Novým členom slovenskej saleziánskej provincie sa stal don David Jerald z Indie. Hlavný predstavený saleziánov ho určil na misie na Sibír. Don David Jerald sa narodil 6. decembra 1979, prvé sľuby zložil v roku 2000 a tento rok bol vysvätený za kňaza. Okrem teológie má vyštudované aj strojárstvo.

Eucharistickú slávnosť, ktorej bude predsedať don Chávez, si môžete pozrieť v priamom prenose cez internet na stránke Missioni di don Bosco (taliansky jazyk) od 11.55 SEČ. Zo Slovenska sa na slávnosti zúčastňujú obaja provinciálni predstavení, don Karol Maník aj sr. Jana Kurkinová. 

Prvú misijnú výpravu vyslal don Bosco 11. novembra 1875. Za 137 rokov odišli do misií spomedzi členov saleziánskej rodiny tisícky rehoľníkov a laikov.

120928_misijne-krize.jpgNa fotke sprava: Peter Červeň, don Marián Ondriáš, don Vladimír Fekete, predstavený misie v Baku, don David Jerald a don Peter Pagáč, počas prípravného kurzu misionárov v hlavnom dome v Ríme, v septembri t.r.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.