Misijné kríže pre nových dobrovoľníkov

(Žilina, 3. júla 2014) – V nedeľu 29. júna bol žilinský saleziánsky dom miestom vyslania nových misijných dobrovoľníkov. V deň slávnosti apoštolov svätého Petra a svätého Pavla odovzdal otec provinciál don Jozef Ižold misijný kríž 7 novým dobrovoľníkom. Týmto liturgickým gestom tak prijali oficiálny mandát prinášať evanjelium a ohlasovať Krista v krajinách, do ktorých ich vysiela naša saleziánska rodina.

2014 07 03 misie2

2014 07 03 misie3

V najbližších mesiacoch vycestuje do Angoly Jakub Matľák z Trebejova pri Košiciach; do Azerbajdžanu Veronika Ďuricová z Vinosadov pri Pezinku; do Kene Zuzana Kňažeková z Novej Dubnice a Veronika Timková z Liskovej a do Ruska na Sibír Lucia Čupeľová z Bardejova a manželia Mária a Pavol Jarkovskí z Popradu. Dobrovoľníci budú pracovať v saleziánskych dielach v jednotlivých krajinách.

2014 07 03 misie4

Táto slávnosť bola zároveň aj vyvrcholením púte bývalých misijných dobrovoľníkov, ktorí počas tohto víkendu putovali do mariánskej svätyne vo Višňovom pri Žiline. Stretnutie bývalých a nových dobrovoľníkov prinieslo aj veľa radosti a nádeje z pohľadu do budúcnosti misijného nadšenia dona Bosca. Misijný víkend sme nakoniec ukončili spoločným agapé v priestoroch žilinského oratória. Novým dobrovoľníkom vyprosujeme všetky dary Ducha Svätého a odvahu a nadšenie pracovať na veľkom poli saleziánskych misií.

2014 07 03 misie1

Peter Jacko SDB, delegát pre misie

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.