Misijné oddelenia sa pripravujú na rok 2015

(Bonn, Nemecko, 11. decembra 2012) – Druhý seminár provinciálnych a národných saleziánskych misijných oddelení bol zavŕšený 28. novembra vytvorením „cestovnej mapy“, ktorá vzhliada k roku 2015. Výsledok pomôže provinciám začať alebo posilniť prítomnosť ich misijných oddelení vo svete.

2012_12_11_ans_stretnutiemisijnychoddeleni2_540x406.jpg

Stretnutie začalo 26. novembra a zúčastnilo sa ho okolo 40 saleziánov a laikov z 11 pracovných skupín. Zastúpených bolo viacero provincií: 6 z Afriky, 8 z Ameriky, 7 z Ázie a Oceánie, 8 z Európy. 

Medzi hlavných prednášajúcich patril don Václav Klement, hlavný radca pre misie, a Jean-Paul Muller SDB, hlavný ekonóm. Pán Markus Brüker, laický teológ pre Nemeckú rozvojovú agentúru Konferencie biskupov, prezentoval skúsenosť tejto katolíckej misionárskej agentúry z celého sveta. Vstup mal aj slovenský radca pre misie, don Peter Jacko, ktorý hovoril na tému Rozvoj misijného oddelenia na Slovensku za posledných 20 rokov.

2012_12_11_ans_stretnutiemisijnychoddeleni_540x406.jpg

Vďaka týmto príhovorom mohli prítomní identifikovať úlohu a pozíciu misijných oddelení v globalizovanom svete. Saleziánske misijné oddelenia sú plne sústredené na slúženie univerzálnej Cirkvi saleziánskou charizmou. Ich tichá práca pomáha uskutočniť sny misionárov dona Bosca už v 132 krajinách sveta, v ktorých sú saleziáni prítomní.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.