Misijní doborovoľníci začali svoju misiu pri donovi Boscovi

(Turín 5. júl 2012) – Koncom júna sa budúci misijní dobrovoľníci vybrali do Talianska za don Boscom. Duchovné cvičenia spojené s púťou boli vyvrcholením 10-mesačnej prípravy na misie. Po slávnostnom prijatí misijných krížov sa dobrovoľníci rozídu do saleziánskych farností a centier v rôznych krajinách sveta – v Keni, Južnom Sudáne, Angole, Peru, Azerbajdžane a na Slovensku na Luník IX.

Počas štyroch dní sledovali stopy hneď niekoľkých svätcov, ktorých Boh požehnal miestam a dobe zrodu saleziánskeho diela. Mali možnosť okúsiť rodinnú atmosféru viery, lásky a poctivej práce, v akej vyrastal malý Janko Bosco v Becchi, terajšom Colle don Bosco. U Mamy Margity odhalili korene preventívneho výchovného systému dona Bosca.

Pri návšteve okolitých dedín a miest – Morialdo, Castelnuovo či Chieri sa oboznámili s jeho neľahkou cestou ku kňazskému povolaniu, na ktorej ho sprevádzali napríklad don Calosso, židovský priateľ Jonáš, či spasený spoluklerik Comollo. Navštívili sme aj Dominika Savia a oslavovali Boha na miestach, kde sa Mu aj on klaňal pri svätých omšiach.

Mohli sa presvedčiť aj o vernosti Panny Márie Pomocnice, ktorá don Bosca viedla celým životom, v radostiach i trápeniach, v bojoch so sebou samým aj s ľudskými neprajníkmi a skrze neho vystavala dielo, ktoré sa z malej Pinardiho kôlne na turínskom Valdoccu rozšírilo do celého sveta.

“S radosťou a vďačnosťou sme prijali pozvanie stať sa súčasťou veľkého don Boscovho sna, v ktorom ide o záchranu duší, o osobnú svätosť každého jedného z nás a tých, ku ktorým sme poslaní,” ukončila Klára Holá. 

120705_turn1.jpg

120705_turin2.jpg

Informovala a foto: Klára Holá

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.