Misijný jarmok na Kopánke podporil saleziánske dielo v Sýrii

(Trnava, 10. novemebra 2015) – V saleziánskom stredisku na trnavskej Kopánke sa 18. októbra konal tretí ročník Misijného jarmoku. Tento rok bol výťažok venovaný na misiu v Sýrii. Prečo práve Sýria? "Po rozhovore so saleziánmi a saleziánmi spolupracovníkmi sme sa rozhodli pre Sýriu, nakoľko samotný hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime prosil o podporu saleziánskeho diela v Sýrii, taktiež Svätý Otec František povzbudzoval k tejto aktivite. Podotýkam, že vyzývali nielen k finančnej podpore, ale i duchovnej – k podpore modlitbami, pôstom, čo je vlastne i myšlienka Misijnej nedele," povedala jedna z organizátoriek.

Oblečenie, hračky a iné výrobky darovalo asi 35-40 ľudí. Prípravy na nedeľu trvali asi mesiac, ale zaváraniny sa pripravovali už počas leta, keď je dostupné ovocie a zelenina. Taktiež ľudia, ktorí už poznajú túto tradičnú strediskovú aktivitu, kontaktujú organizátorov priebežne počas celého roka.

Počas jarmoku bola otvorená aj misijná kaviareň. O jej chod sa starali saleziáni spolupracovníci. Okrem kávy a čaju podávali aj chutné koláčiky. Rodiny s deťmi mali k dispozícii detský kútik.

Minulý rok sa na Misijnom jarmoku vyzbieralo 1645,18 Eur. Tento rok posiela saleziánska rodina z Kopánky na misiu o 300 Eur viac.

Zdroj: www.kopanka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.