Mladé rodiny zo saleziánskeho prostredia vydali knižku, ktorá sprevádza deti svätou omšou

(Bratislava, 12. novemebra 2019) – Knižka s názvom Moja knižka o svätej omši má pomôcť deťom pochopiť a plnohodnotne prežiť slávenie svätej omše. Je určená najmä pre škôlkarov a mladších školákov.

Dvadsaťdva stranovú publikáciu zostavili štyria rodičia zo spoločenstva manželov, ktoré je súčasťou saleziánskeho diela na Miletičovej ulici v Bratislave. Nápad vytvoriť knižku vznikol počas rozhovoru na jednom zo spoločných stretnutí mladých rodín.

„Robili sme prieskum medzi rodičmi z Miletičky, ako oni zvládajú sväté omše so svojimi deťmi, hľadali sme existujúce knihy a zistili sme, že chýba knižka, ktorá by bola interaktívna, teda deti by boli pri jej čítaní aktívne zapojené a zároveň by im priniesla obsah, ktorý nepôjde len po povrchu. Našou snahou bolo ísť viac do hĺbky a ukázať im ako sa Božia láska prejavuje v jednotlivých častiach svätej omše,“ vysvetľuje spoluautorka.

V knižke vystupuje postava anjela, ktorý sa s deťmi rozpráva, ukazuje im a vysvetľuje všetko, čo môžu v kostole vidieť. Tento rozhovor deti vťahuje do deja svätej omše. Okrem toho knižka obsahuje otváracie a otočné prvky, ktoré tiež pomáhajú upriamovať ich pozornosť na to podstatné. Deťom k lepšiemu pochopeniu svätej omše pomáhajú aj krásne ilustrácie, ktoré sú dielom mamy štyroch detí a šikovnej umelkyne Pauly Priečkovej Leškovej.

Knižka je dostupná vo viacerých predajniach a eshopoch. Viac info nájdete na www.mojaknizka.sk.

Informovala: Beáta PolakovičováFoto: Tomáš Slezák

 

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.