Mladému saleziánovi misionárovi odhalili pamätnú tabuľu

(Šebastovce, 17. októbra 2022) – V nedeľu 16. októbra odhalili v Šebastovciach pamätnú tabuľu pri príležitosti 105. výročia smrti mladého saleziána Imricha Liptáka, rodáka zo Šebastoviec pri Košiciach. Imrich odišiel na misie v Čile, kde ako mladý spolubrat (22), po dvoch rokoch dočasných sľubov, v roku 1917 zomrel.

Pamätnú tabuľu posvätili za prítomnosti šebastovských veriacich, miesneho farára, vicekancelára ABU Jozefa Vihonského a saleziána Stanislava Semana SDB.

Informoval: Stanislav Seman SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.