Mládežnícka duchovná obnova u sestier karmelitániek v Luká

(Bratislava, 2. apríla 2019) – Mladí z dvoch stretiek z Trnávky absolvovali počas druhého marcového víkendu výlet na Moravu, na „chalupe“ sestier karmelitánok v obci Luká. Pomohli im s poldenným prímestským táborom, s prácou na záhrade fary, nechýbal filmový večer a napokon i duchovná obnova. O víkende informuje účastníčka Katarína Kotianová.

2019 04 02 trnavka mladi luka1

„Hoci mala časť účastníkov cestujúca v piatok 15. marca autobusom logistické problémy, všetko sa nakoniec podarilo. Sestry karmelitánky nás spolu aj s animátormi pohostili bohatou večerou. Deň sme uzavreli prípravou programu prímestského tábora a ubytovaním na izbách. V sobotu po raňajkách prišli miestne deti, ktorým sme sa venovali celé dopoludnie – bol to taký prímestský tábor. Podľa témy „Otvor okno do svojich snov“ sme mali program rozdelený do troch častí: scénka, aktivita, hry. Scénka uviedla deti do témy umeleckým spôsobom, v aktivite si deti kreslili na papier svoje sny a vkladali ich do okeníc veľkého kartónového domu a potom ich aj predstavili ostatným, a poldeň sme nakoniec ukončili hrami a naháňačkami. Popoludní sme pomáhali sestrám v záhrade fary, vyrovnávali a čistili sme terén, strihali kríky… Po práci sme sa presunuli do kostola na vešpery a svätú omšu. Večer sme pozerali spolu s niekoľkými miestnymi mladými film, ktorý sme si spoločne zinterpretovali, a po ňom už mohla začať pre nás, Slovákov, duchovná obnova. Sestry nám odporúčali byť v tichosti a vstúpiť tak do vnútorného rozhovoru s Bohom.Aj nedeľné raňajky po včasnom vstávaní, sme mali v tichu, potom sme sa zišli na spoločnú modlitbu, nasledovala tichá púť cez obec Luká až k labyrintu za dedinou. Tento labyrint mal symbolizovať našu cestu k Bohu, pretože – ako povedala sr. Irena – hoci je kľukatá, je to tá jedna cesta, ktorá je správna. Keď sme sa potichu vrátili na faru, nasledovala meditácia so Svätým Písmom. O pol dvanástej sme mali nedeľnú svätú omšu s veriacimi v kostole a po nej sme sa naobedovali a vybrali naspäť do Bratislavy."

2019 04 02 trnavka mladi luka2

Sestry karmelitánky prichádzajú zo svojej komunity v Prahe do Luká pri Olomouci už viacero rokov, tentoraz prijali vo svojich priestoroch aj mladých z Bratislavy a boli pre nich výbornými hostiteľkami, ponúkli aj kvalitný duchovný program. Mladých z Trnávky sprevádzali aj ich starší animátori Michal Žák a Katka Jančurová, spolu so saleziánom Rastislavom Hamráčkom.

2019 04 02 trnavka mladi luka3

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.