Mladí a saleziáni na Kalvárii úspešne ukončili sériu táborov

(Košice, 28. júla 2015) – Ako prvý sa uskutočnil prímestský tábor, ktorý sa tento rok niesol v indiánskom štýle. Celým táborom účastníkov sprevádzal náčelník Alelečiketunga a animátori so svojimi indiánskymi menami. Deti sa naučili indiánsku hymnu, vyrobili si totemy a vlajky. V rámci programu absolvovali celotáborové hry a rôzne výlety. Vyvrcholením týždňa bolo zmierenie všetkých kmeňov a svätá omša. Celého tábora sa zúčastnilo štyridsaťdva detí a šestnásť animátorov.

Tri dni po prímestskom tábore sa uskutočnil aj pobytový tábor, tentokrát s témou križiackych výprav. Celé dejisko výprav sa odohrávalo pri dedinke Viničky v blízkosti maďarských hraníc. Deti boli zadelené do stredovekých rodov, v ktorých súťažili počas celého týždňa a zbierali si cenné dukáty.  Čakal ich boj o ukradnuté korunovačné klenoty a neskôr voľba a korunovácia nového kráľa. Nechýbala nočná hra a záverečný boj, počas ktorého bola zvrhnutá vláda Osmanov. Posledný deň tábora sa odovzdávali hodnosti, dekréty o rytierstve a takisto zaujímavé darčeky v podobe drevených mečov a križiackych krížov. Tábora sa zúčastnilo sedemdesiat detí a dvadsať animátorov.

Zdroj: kalvarka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.