Mladí animátori sa zamýšľali nad svojou službou

(Dolný Kubín, 14. marca 2016) – Jarné prázdniny sa dajú využiť rôzne. Niekto lyžoval, iný sa začal učiť na maturitu, ďalší boli v tábore a mladí začínajúci animátori prežili dva intenzívne dni nabité animátorstvom v Dolnom Kubíne.

Na stretnutí, ktoré sa konalo začiatkom marca nechýbali rôzne aktivity, prostrdníctvom ktorých sa mladí zamýšľali nad otázkami: Prečo som animátorom? Aká bola moja prvá animátorská akcia? Aké hodnoty sa snažím deťom odovzdať? Učastníkov zaujal aj hosť – bývala misijná dobrovoľníčka Baška, ktorá sa podelila so svojimi skúsenosťami ešte z čias skautingu a zážitkami z Kene. Vyslúžila si prívlastok „Kuffa v ženskom vydaní“. Nielen rečnícke schopnosti Bašky, ale aj jej úprimnosť a otvorenosť poodhalila animátorom, ako si Boh vedie človeka, ak mu on dôveruje.

Sedenie vystriedali nové hry, ktoré si mladí nielen zahrali, ale aj vysvetlili, pretože sú vhodným prostriedkom, na bližšie spozananie detí. Večernou bodkou bol film The Guardian, ktorý mladým pomohol lepšie uchopiť animátorstvo cez zásady, prácu v tíme či overil osobné motivácie. Ranné lektio divina naladilo animátorov byť svetlom sveta a aby ich zdieľanie nabralo hĺbku. Streda patrila donovi Boscovi a atraktívnemu rozboru časti filmu v prepojení na víkendovú tému. Stretnutie zakončili spoločnou svätou omšou.

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.