Mladí kňazi hovorili o vplyve médií na výchovu mladých

(Oščadnica, 22. októbra 2015) – Celkom jedenásť mladých saleziánov kňazov sa zišlo na formačnom stretnutí v dňoch 13. – 15. októbra v Oščadnici. Okrem podelenia sa o prežívaní svojho kňazstva v prvých rokoch po vysviacke a o skúsenostiach saleziánskeho života rozmýšľali aj nad témou masmediálnej komunikácie.

Prvý blok venovali štúdiu listu dona Bosca o šírení dobrých kníh a rozmýšľali nad tým, ako zakladateľ saleziánov vnímal silu vtedajších médií a ako sa k nim staval. V ďalšom bode sa oboznámili s troma úrovňami postoja k médiám – prijímateľ, užívateľ, tvorca – a pomocou konkrétnych príkladov diskutovali aj o kritériách pre kritické pochopenie obsahov v médiách.Tretí blok venovali diskusii o sociálnych sieťach – aký majú dopad na vyzrievanie mladého človeka, ako digitálny svet vplýva na reálny život, ak ide o súkromie osôb ale aj o možnosti, ktoré internet ponúka. Tri bloky pripravil pre mladých kňazov delegát pre spoločenskú komunikáciu Rastislav Hamráček, ktorý im okrem toho ponúkol aj podnety k hodnoteniu a diskusii o filme. Stretnutie zastrešoval delegát pre formáciu Jozef Skala.

Za mladých kňazov sa pokladajú kňazi v prvých piatich rokoch po kňazskej vysviacke, a v tom období sú im ponúkané spravidla dve formačné stretnutia do roka, aby sa prehlbovali vo svojom saleziánskom kňazskom povolaní.

2015 10 21 mladiknazi2

Informoval Pavol Pipka SDB, foto Peter Štellmach SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.