Mladí kňazi sa prehĺbili v Božom slove

(Dubnica nad Váhom, 6. október 2016) – 27.-29. septembra sa na chate v Slavnici Podhorí stretli saleziáni kňazi, ktorí v rámci piatich rokov od vysviacky ešte pokračujú vo svojej formácii. Okrem bratského podelenia v neformálnej atmosfére mali možnosť viac sa ponoriť do hĺbky Božieho Slova, ktoré im cez novinky v exegéze a v biblickej archeológii priblížil spolubrat don Vladimír Peregrim, čerstvý absolvent Pápežského biblického inštitútu. Najbližšie stretnutie mladých kňazov sa uskutoční na jar budúceho roku.

2016 10 06 mladi knazi2

2016 10 06 mladi knazi1

Informoval Peter Štellmach SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.