Mladí majú možnosť ovplyvniť synodu prostredníctvom dotazníka

(Bratislava, 9. novembra 2017) – Do akej miery dôveruješ inštitúciám? Kto je pre teba Ježiš? S čím sa ti spája slovo povolanie? Odpoveďami na tieto otázky môžu mladí ľudia z celého sveta ešte tri týždne zasiahnuť do budúceho smerovania Cirkvi v prístupe k mladým.

Svätý Otec František na október 2018 zvolal biskupskú synodu na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Budúci rok sa zídu biskupi z celého sveta, aby spoločne rozprávali o aktuálnych otázkach mladých. Pápež preto vyzval mladých, aby vyjadrili svoj názor na život, vieru, svet, v ktorom žijú a ich životné rozhodnutia a stali sa tak súčasťou spoločnej diskusie.  

Prostriedkom je online dotazník určený pre mladých vo veku od 16 do 29 rokov, ktorý je zverejnený na stránke mamnazor.sk. Výsledky z každého vyplneného dotazníka pôjdu na spracovanie do Vatikánu a zároveň budú vyhodnotené aj na národnej úrovni. Po ukončení zbierania dotazníkov budú výsledky prístupné na webovej stránke.

Svätý Otec František výslovne prízvukuje, že je to výzva pre všetkých mladých. Pre aktívnych katolíkov, ale aj pre agnostikov, pre tých, čo majú vlažnú vieru aj pre vzdialených od Cirkvi. Každý mladý má čo povedať dospelým, kňazom, rehoľníkom, biskupom i pápežovi.

 Zdroj: mamnazor.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.