Mladí Oravčania sa na sviatosť birmovania pripravovali spolu s bl. Titusom Zemanom

(Mútne, 29. septembra 2020) – Tretí septembrový víkend sa v hornooravskej dedine Mútne niesol v znamení obnovy birmovancov a tiež odovzdávania relikvie blahoslaveného Titusa Zemana miestnemu farskému spoločenstvu.

Program sa začal už v piatok svätou omšou. Po nej si viac ako 120 birmovancov vypočulo prednášku dona Jozefa Luscoňa SDB na tému Veľký príbeh a moje miesto v ňom. V sobotu bola mladým priblížená sviatosť krstu i sviatosť birmovania a v nedeľu boli slávnostne odovzdané relikvie blahoslaveného dona Titusa Zemana.

„Duchovná obnova birmovancov nám padla veľmi vhod, nakoľko o týždeň máme vo farnosti birmovku a príprava na ňu v tomto "korona" čase bola náročná a mala aj rezervy. Veľmi nás teší aj to, že blahoslavený Titus Zeman bude medzi nami. Vo farnosti máme okolo 150 miništrantov a v seminári troch bohoslovcov. Takže pomoc orodovníka za vzbudenie nových duchovných povolaní a za výdrž tých, ktorí sa už rozhodli nasledovať Pána Ježiša zbližša je veľmi dôležitá,“ zhodnotil duchovný otec Pavol Gajdošík.

Informoval: Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.