Mladí prišli s netradičným nápadom. Nafotili novokňazskú štólu na najstaršom kňazovi

(Bratislava, Žilina, 23. októbra 2020) – Príbeh nafotenej štóly sa začal už dávnejšie. Pri príležitosti kňazskej vysviacky saleziána Mareka Vaška SDB, skupinka mladých ľudí zo saleziánskej farnosti v Bratislave-Trnávke zadala slovenskej textilnej dizajnérke Jane Zaujecovej prácu na ušitie kňazskej štóly. Idea bola mať štólu z kvalitného materiálu a so všetkými liturgickými farbami.

Kňazská vysviacka prebehla, novokňaz štólu vďačne obdržal a vo vzduchu visel nápad zachytiť štólu fotograficky pre druhých. A prečo nenafotiť štólu novokňaza na najstaršom kňazovi žijúcom pod rovnakou strechou? Don Ján Tocký SDB, ktorý onedlho oslávi svoje 90-ročné životné jubileum, sa na túto úlohu ochotne podujal.

Vďaka fotografickým zručnostiam študenta Dominika Dušu z odboru grafik digitálnych médií na saleziánskej Strednej odbornej škole sv. Jozefa Robotníka v Žiline, sa podarila séria výnimočných i jednoduchých záberov zároveň.

„Áno, sme deti kultúry, ktorá zvykne zadefinovať ‚krásu’ iba na mladícky vyzerajúcich osobách. Preto je o to viac príležitosť na radosť, že krásnym modelom môže byť i starý človek, do ktorého očí, úsmevu a vrások je vpísaný obetavý život, žitý verne až do staroby,“ uvádzajú autori.

Viac foto TU.

Informoval: zasvatenyzivot.sk

 

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.