MLADÍ SALEZIÁNI Pozvánka na seminár YouCat

(Košice, 9. novembra 2012) – "Katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých – YouCat" je názov metodického seminára pre učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy, ktorý chystajú v piatok 16. novembra (so začiatkom o 8:30 h) na Teologickej fakulta KU v Košiciach. Cieľom podujatia je predstaviť metódy využitia Youcat-u pri príprave na sviatosť birmovania a v školskom vyučovaní náboženstvá/náboženskej výchovy. Lektorom bude Martin Michalíček. Náklady spojené so vzdelávaním hradí Diecézny katechetický úrad v Košiciach. Cestovné, stravné, ubytovanie a ďalšie výdavky hradí vysielajúca organizácia. 

TK KBS informovala Košická arcidiecéza

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.