Mladí v Michalovciach zažili týždeň v duchu Afriky

(Michalovce, 28. augusta 2014) – Predposledný augustový týždeň u saleziánov v Michalovciach už tradične patril prímestskému táboru. Tento rok ho sprevádzala téma s názvom Afrika.

V pondelok ráno už deti nedočkavo čakali na registráciu a oficiálne začatie tábora prostredníctvom divadla. Po prerozdelení do skupín, ktoré niesli názov rôznych štátov v Afrike a zoznámení sa nasledovala svätá omša. Poobede zbierali skupinky táborníkov za splnenie úloh na stanovištiach informácie o krajine, ktorej názov niesli, a tak sa zoznamovali s Afrikou.

Druhý deň tábora sa účastníci zahryzli do vyrábania rôznych pomôcok, ktoré potrebovali počas dňa ako napr. bubny z téglikov, udice, siete na hádzanie a i. Vďaka tejto aktivite si deti mohli uvedomiť ako jednoducho si môžu niečo vyrobiť a zahrať sa.

Streda sa niesla v duchu myšlienky „Voda nad zlato“. Po rannej svätej omši sa mladí vybrali na výlet do novootvoreného Thermalparku na Zemplínskej Šírave.Štvrtkové doobedie bolo venované tvorivým dielňam. Kto chcel, mohol si svoj výrobok nechať, ostatné výrobky sa v piatok po sv. omši predávali a vyzbierané peniaze poputujú do Afriky.

V piatok bola na programe stopovačka a návšteva zaujímavého hosťa zo Spišskej Novej Vsi. Pozvanie porozprávať o svojich zážitkoch z Afriky, ktoré zažila na misiách prijala misijná dobrovoľníčka Mária Čujová. Celý tábor ukončilo vyhodnotenie skupiniek a spoločná sv. omša, na ktorú boli pozvaní aj rodičia.

mk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.