Mladí v Partizánskom postavili máj pre Pannu Máriu

(Partizánske, 7. mája 2013) – Na sídlisku Šípok v Partizánskom prežili nezvyčajný prvomájový deň. Mladí zo strediska sa po prvýkrát pustili do stavby mája.

Všetko sa to začalo, keď sa v hlave jedného zo saleziánov zrodila táto myšlienka. Spolu s ďalšími štyrmi mladými sa vybrali do lesa, kde nakoniec našli ten pravý, päť metrov vysoký strom. Po jeho spílení ich ešte čakala päť kilometrov dlhá spiatočná cesta lesom.

Stavanie mája prebehlo bez väčších ťažkostí. Zatiaľ čo sa chlapci venovali stavbe, niektoré dievčatá priväzovali stuhy, iné sa zasa starali o občerstvenie. Po jeho dokončení nasledovalo posvätenie s modlitbou.

Popoludnie pokračovalo grilovačkou a príjemným posedením v priestoroch oratória. Mladí si mohli zahrať basketbal alebo volejbal. Panovala pravá rodinná atmosféra, ktorá určite priláka mnohých ľudí aj na budúci rok.

„Túto udalosť vnímam veľmi pozitívne a príjemne. Je super stretnúť sa s priateľmi pri takejto udalosti, ktorá sa tu u nás deje prvýkrát a je fajn, že sme takúto slávnosť spojili s niečím užitočným. Aj tým, že sme tento máj postavili pre Pannu Máriu,“ dodáva na záver účastníčka Megi Holéniová.

Informoval: Ján Jamriška

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.