Mladí v Žiline opäť zorganizovali preteky na tému „Viem kam bežím“

(Žilina, 15. mája 2018) – Tohtoročný Beh Dominika Savia zorganizovalo OZ Domec v spolupráci so Saleziánmi don Bosca. Mestskou časťou Žilina – Bánová sa v nedeľu 13. mája rozbehli v štyroch kategóriách dve stovky bežcov – detí, mladých a dokonca aj dospelých.

Beh Dominika Savia začali organizovať mladí dobrovoľníci a animátori približne pred desiatimi rokmi pri príležitosti sviatku sv. Dominika Savia. Zo spoločne stráveného popoludnia v malom kruhu známych sa postupne vyformovalo podujatie, ktoré si získava čoraz viac priaznivcov. Odvtedy tieto bežecké preteky prešli viacerými zmenami, no mladí ich naďalej organizujú každoročne bez nároku na honorár alebo odmenu.

„Beh je stále známejší a prepracovanejší a máme stále viac a viac súťažiacich i spolupracovníkov. Stal sa popoludním pre rodiny a deti z Bánovej a zo Žiliny, na svoje si však môžu prísť aj aktívni športovci. Po prvýkrát sa nám podarilo spustiť aj elektronické prihlasovanie s cieľom zrýchliť tempo práce rovno na mieste,“ približuje organizátor Ján Bendík SDB.

Heslo aj pre tento ročník „Viem kam bežím“ je inšpirované životom svätca Dominika Savia a zhŕňa celý jeho život. „Pre mladých (a nielen pre nich) je to výzva dať svojmu životu zmysel. Nebežať sem a tam, ale mať cieľ, pre ktorý sa oplatí namáhať. Čo sa týka organizácie, príprav, zapojenia dobrovoľníkov a počtu bežcov ma teší hlavne stabilita, ktorú sme dosiahli. Všetci už vedia čo a ako robíme a je to naše spoločné dielo,“  hovorí Ján Bendík.

Tento rok sa súťažilo v štyroch kategóriách: deti vo veku do 7 rokov (61 bežcov), deti od 8 do 11 rokov (66 bežcov), deti od 12 do 15 rokov (27 bežcov) a v kategórii pre mladých od 16 rokov a viac rokov (47 bežcov). Organizátori prichystali pre deti bohatý sprievodný program, občerstvenie a po vyhlásení výsledkov aj majáles.

Informovala: Kristína ZelnáFotografie: Beata Benikovská

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.