Mladí z celého sveta sa môžu prostredníctvom internetu zapojiť do biskupskej synody

(Vatikán, 26. júna 2017) – Dňa 14. júna bola oficiálne spustená internetová stránka v rámci prípravy na nadchádzajúcu Synodu 2018, zameranú na mladú generáciu. Jej súčasťou je aj internetový dotazník pre mladých.

Najbližšia synoda biskupov sa bude konať v októbri 2018 na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Mladí ľudia majú možnosť priamo sa vyjadriť prostredníctvom online dotazníka, ktorý webstránka ponúka v piatich jazykoch (taliančina, angličtina, francúzština, španielčina a portugalčina).

Otázky dotazníka dávajú mladým priestor predstaviť sa, povedať ako vidia seba samých vo svete, ktorý ich obklopuje, ako prežívajú vzťahy s inými a pod. Môžu sa vyjadriť o svojom vzťahu k viere, náboženstvu, k Cirkvi. Posledná séria otázok sa týka ich prítomnosti vo virtuálnych priestoroch.

Odpovede, ktoré môžu zasielať do 30. novembra 2017, budú „veľmi užitočné na ceste prípravy synodálneho podujatia a budú súčasťou širokej konzultácie, ktorú Sekretariát synody realizuje na všetkých úrovniach Božieho ľudu,“ píše sa v tlačovej správe.

Na margo tejto iniciatívy pápež František povedal: „Niekto by mohol povedať: urobme synodu pre mladých katolíkov. Nie! Synoda je pre všetkých mladých, nikto nemá byť vylúčený. Všetci sú protagonisti.“ „Ale aj mladí, ktorí sa cítia byť agnostikmi?“ „Áno, aj oni. Aj tí, čo majú vlažnú vieru alebo sa cítia ďaleko od Cirkvi, cítia sa byť ateistami. Áno, toto bude synoda mladých a my ich chceme všetci počúvať. Každý mladý človek má niečo, čo môže povedať dospelým, kňazom, sestrám, biskupom aj pápežovi!“

Odpovede budú vyhodnotené anonymným spôsobom. Ak niekto zanechá kontakt, Sekretariát synody ho bude informovať o konečných výsledkoch. Materiál poslúži na širokú konzultáciu na Synode a v Cirkvi.

Zdroj: www.salezianky.sk, sk.radiovaticana.va

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.