Mladí z celej Európy sa prišli školiť na Slovensko

(Bratislava, 13. septembra 2018) – Domka zorganizovala v Bratislave počas prvého septembrového týždňa medzinárodný vzdelávací kurz. V spolupráci so sieťou organizácií Don Bosco Youth Net, ktorej je členom, hostila 22 účastníkov z deviatich krajín Európy. Súčasťou tímu štyroch trénerov bola aj zástupkyňa Slovenska Barbora Hollá zo strediska v Kaplnej.

Vzdelávací kurz bol zameraný na tvorbu projektov, prostredníctvom ktorých môžu mladí získať finančné prostriedky pre strediská a ich aktivity. Účastníci zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny, Rakúska, Nemecka, Španielska, Talianska, Malty a Belgicka sa počas jednotlivých blokov učili vytvárať projekty od prvotnej myšlienky, cez tvorbu budgetu a finančného zabezpečenia až po premýšľanie nad očakávaniami a celkovým dopadom projektu na cieľovú skupinu.

„Som veľmi rád, že sme mohli privítať u nás mladých z celej Európy. Potešilo ma, že európska saleziánska mládežnícka organizácia DBYN je stále živá a ponúka mladým zaujímavé vzdelávacie aktivity, o ktoré je záujem. Ešte viac ma potešilo, že naša Domka sa podieľala na spolupráci pri realizácii tohto projektu a že môže byť inšpiráciou v mnohých oblastiach pre samotné DBYN. Naozaj im môžeme veľa ponúknuť a byť pre nich veľkým obohatením,“ hodnotí kurz a jeho priebeh Ján Holubčík SDB, predseda Domky a delegát pre pastoráciu saleziánskej mládeže. Tréneri z Belgicka, Rakúska, Čiernej hory a Slovenska školili účastníkov v spolupráci s profesionálmi z praxe počas viacerých študijných návštev.

Okrem stretnutia a školenia s fundraisormi Zuzanou Suchovou (organizácia SAVIO) a Jánom Mihálikom (Saleziáni dona Bosca – pastorácia mládeže) či digitálnym mágom Petrom Šebom (PS: Digital) mali možnosť navštíviť projekt Family Garden na Trnávke a stretli sa so svetovým prezidentom Exallievov – saleziánskych odchovancov – Michalom Hortom i jeho spolupracovníkmi.

Nechýbali stretnutia so zástupcami zložiek saleziánskej rodiny. Študijné bloky striedali neformálne športové aktivity, návštevy saleziánskych stredísk či Bratislavy a starého mesta. Vzdelávací kurz Youth Incubator bol projektom zahraničnej komisie Domky. Technicky a koordinačne zabezpečil jeho plynulý priebeh sekretariát organizácie.

Kurz bol zrealizovaný vďaka finančným prostriedkom z projektu v rámci programu Erasmus+.

Zdroj: www.domka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.