Mladí z Dolného Kubína objavovali poklad na Striebornom jazere

(Dolný Kubín, 13. júla 2021) – Denný tábor Puťák v Dolnom Kubíne vtiahol do témy divokej indiánskej prérie takmer 100 detí a 30 animátorov. Každý deň, okrem hier, zábavy a pútavých scénok, vyšľapali približne 80 km.

Tradičný Puťák začal v utorok 6. júla svätou omšou v kubínskom kostole na Brezovci. Deti si pomocou hesla našli svoj indiánsky kmeň, v ktorom získavali za splnené úlohy indiánske zuby počas celého týždňa. Každý deň bola pripravená iná prírodná destinácia, na ktorú indiánske kmene spoločne putovali. Cieľom bolo získať poklad na Striebornom jazere, ktorý organizátori dejovo premiestnili na posledný deň, sobotu 10. júla na Šútovské jazero.

Prvý deň dievčenské a chlapčenské kmene Navaho, Irokézi, Siouxovia, Čerokézi, Sališovia, Komančovia, Šošoni počas cesty na kubínske Krnáče plnili jednoduché úlohy: učili sa základné indiánske slová či znaky, lúštili prírodné hádanky a získavali informácie o indiánoch. V zložitejších úlohách rozoznávali stopy zvierat, poznávali rastliny a v skupinových hrách zápasili o indiánsku šatku, hrali žmurkanú a rôzne naháňačky. Po chutnom obede v cieli svojej trasy si vyrábali indiánske tričká a čelenky.

Ďalšou turistickou trasou boli Roháčské plesá. Kvôli teplu a náročnosti trasy účastníci však prišli len po prvé pleso. Napriek tomu príbeh Winnetoua, Nšo-či, Kateri Tekakwithy a bledých tvárí dotváral atmosféru a nadviazal na myšlienky prvého dňa.

Rovnako to bolo aj na nasledujúci deň, pri ceste na Vyšnokubínske Skalky. Tu už zlí banditi (bledé tváre) nahovárali deti, aby sa pridali na ich stranu s vidinou získania pokladu pre seba. Na Skalkách deti chránili svoju vlajku a bojovali proti banditom. Neskôr na stanoviskách mali možnosť vyskúšať si aj atrakcie ako strieľanie z luku a zo vzduchovky na terč.

Jánošíkove diery – Medzirozsutce boli predposlednou výzvou pre deti a animátorov. Zvládnuť ju mali aj za pomoci hry Prekresľovanie mapy. Pri nej plnili nielen stanoviská, ale aj odolávali kovbojom, ktorí ich chceli nalákať na získanie falošnej mapy.

Finále Pokladu na striebornom jazere bolo veľmi dramatické. Posledný deň sa odohrával pri Šútovskom  jazere a vodopáde. Tu sa deti dozvedeli, že poklad je len zdrojom sváru a rozdeľuje. Dokončenie myšlienky prebehlo zakončením celého denného tábora opäť na Brezovci. Účastníci vďaka ďalším scénkam pochopili, že mier, odpustenie a priateľstvo sú v živote veľmi dôležité.

Poďakovanie animátorom a organizátorom a odmeny pre deti v podobe ruksakov a nanukov, boli poslednou bodkou dobrodružného divokého západu na Puťáku 2021.

Zdroj: laura-mladez.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.