Mladí z Luníka si aj tento rok pripravili živú krížovú cestu

(Košice/Luník IX, 19. marca 2018) – Už sa stalo tradíciou, že saleziáni sa počas pôstu modlia s deťmi z Luníka IX krížovú cestu na Kalvárii v Košiciach.

V nedeľu popoludní kráčalo niekoľko desiatok ľudí v modlitbe a tichu hore na Kalváriu, pričom rozjímali nad zamysleniami krížovej cesty pre mladých od svätého Jána Vianney. Atmosféru vtedajšej doby sprítomňovalo 20 detí, ktoré si pod vedením dona Mariána Ondriáša nacvičili udalosti jednotlivých zastavení.

"Účasť na Krížovej ceste nám pomáha hlbšie prežiť Ježišovu obetu za nás. Učí to aj nás nemyslieť len na seba a obetovať sa za druhých a lepšie sa pripraviť na sviatky nielen umučenia ale hlavne slávnostného zmŕtvychvstania," povedal jeden z účastníkov.

Zdroj: www.lunik9.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.