Mladí z Miletičovej sa stretli na Strediskovej škole animátorov

(Bratislava, 13. novembra 2014) – Posledný októbrový víkend sa uskutočnila v Lúke pri Piešťanoch už trinásta Stredisková škola animátorov z Miletičky. Zúčastnilo sa jej 40 animátorov. Téma nebola síce priamo animátorská, no aktuálna: predsudky a stereotypy, hodnoty, ľudské práva, diskriminácia, „subkultúry“ v ktorých žijeme a ktoré si vytvárame. Téma sa dotýka života a našej kultúry a tak sa mladí s ňou učili konfrontovať.

Po príchode si všetci účastníci vyskúšali, čo to znamená byrokracia na úradoch a chodenie od okienka k okienku, aby získali potvrdenie. Večer bola diskusia o tom, ako sa musia cítiť prisťahovalci a cudzinci, kotí prídu do neznámej krajiny za prácou, alebo utekajú pred prenasledovaním.

V sobotu po netradičnej rannej rozcvičke s vrchnákmi od plastových fliaš bol program v skupinách, kde sa mladí bavili o hodnotách a o tom ako sa vytvára kultúra. Mali sa rozhodnúť s ľuďmi akej kultúry by chceli stráviť štyri dni života a zdôvodniť prečo.

Popoludní po spoločnom ruženci v prekrásnej hrabovej aleji sa v rámci rôznych aktivít pozornosť sústredila na tému diskriminácie. Po večernom filme o holokauste a adorácii bola čajovňa spojená s novými spoločenskými hrami.

V nedeľu dopoludnia sa mladí oboznámili s aktivitami don Bosco Yuoth-net a chartou ľudských práv. Počas svätej omše si každý účastník vylosoval fotku niekoho z prítomných a do najbližšej SŠpA sa má s ním stretnúť a pozdielať o živote.

No keďže cez obed vyšlo aj slniečko, nechýbalo ani fotenie.

Informoval Frantisek Kubovič SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.