Mladí z Talianska putovali za Titusom Zemanom

(Vajnory, 28. augusta 2019) – Vyše tridsať mladých z talianskeho oratória v Macerate a niekoľko Slovákov, pod vedením dvoch kňazov saleziánov a slovenskej animátorky Slávky Brigantovej, navštívilo 19. augusta rodisko blahoslaveného dona Titusa Zemana.

V rámci programu si vypočuli prednášku o živote blahoslaveného saleziána, uctili si jeho relikviu, slávili Eucharistiu a navštívili jeho hrob. Mladých Talianov oslovili hodnoty, ktoré don Titus žil a kňazi, don Flavio a don Salvatori, sa zaujímali aj o štýl života saleziánov počas komunizmu.

„Cez vhodné aktivity a sprievodné slovo sme sa dozvedeli, že don Titus prekračoval svoje hranice, svoje obmedzenia, svoje osobné nastavenia a odvážne sa ponúkal do služby iným. Až tak, že zachraňoval duchovné povolania a išiel s nimi cez hranice vlasti. Pestoval spiritualitu dobra a k nej treba pohnúť kostrou. A tu, vo Vajnoroch, boli mladí k tomu vyzvaní. Robili to modlitbou, ale aj cez zábavné aktivity, ako pľuvanie fazule do diaľky, poslanie ju frčkou čo najďalej a pod.,“ opísala návštevu rodiska dona Titusa Slávka Brigantová.

Informoval: Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.