Mladí zo Slovenska majú jedinečnú príležitosť zapojiť sa do saleziánskeho filmového festivalu

(Rím, 16. júna 2023) – Po veľkom úspechu prvého ročníka Don Bosco Global Youth Film Festival (Svetový saleziánsky filmový festival pre mladých), ktorý sa uskutočnil po celom svete v novembri 2021, sa sektor spoločenskej komunikácie Saleziánskej kongregácie rozhodol navrhnúť druhý ročník. Jeho cieľom je spojiť a zapojiť mladých ľudí z celého sveta, tentoraz najmä tých zo saleziánskeho prostredia, aby boli nositeľmi posolstva pokoja a nádeje a aby boli protagonistami zmeny, ktorú svet potrebuje. Zapáľme svet láskou je hlavným mottom tohto druhého ročníka, ktorý je naplánovaný na 13. – 14. októbra.

Prvá sezóna festivalu bola významným úspechom. Na tému Pohnutí nádejou prišlo 1 686 príspevkov zo 116 krajín, ktoré si pozrelo 100 predbežných porotcov z rôznych kútov sveta a následne členovia Veľkej poroty, ktorí príspevky zaradili do užšieho výberu a nakoniec určili víťazov cien. Festival sa konal na 260 miestach v 50 krajinách a bol skutočne globálnym hlasom, ktorý rozozvučal meno dona Bosca, mládeže a nádeje po celom svete.

„Po vyhodnotení a rozlišovaní, ktoré sa uskutočnilo na konci prvého ročníka DBGYFF, sme sa rozhodli pokračovať v tejto iniciatíve každoročne,“ vysvetlil páter Gildasio Mendes, generálny radca pre spoločenskú komunikáciu. „V skutočnosti ponúka unikátnu príležitosť: pre našich mladých ľudí – stretnúť sa a vyjadriť, čo v nich vyvoláva toľko nadšenia, energie a spoluzodpovednosti; pre našich saleziánov – sprevádzať, usmerňovať a motivovať mladých ľudí v ich tvorivom úsilí; zjednotiť členov saleziánskej rodiny a zviditeľniť meno dona Bosca a naše poslanie pre mladých na celom svete.“

Súťažiť sa bude v dvoch vekových kategóriách: juniori (14 – 19 rokov) a seniori (20 – 25 rokov). „Prvý ročník bol navrhnutý na globálnej úrovni, aby nás definoval globálne, a bol otvorený pre celý svet. Tento druhý ročník má byť cestou ad intra, prepracovanou špeciálne pre saleziánsky svet, aby sme zblížili mladých ľudí z našich domovov a inštitúcií,“ potvrdil riaditeľ festivalu páter Harris Pakkam.

Potom vyzdvihol ciele DBGYFF 2023: „Chceme viesť dialóg s mladými saleziánskeho sveta, s ich jazykmi a zapojiť ich do premeny spoločnosti; povzbudiť ich, aby vyjadrili svoj talent a vytvorili vizuálny obsah na danú tému; formovať a motivovať ich, aby sa stali apoštolmi a vyslancami lásky.“

Čo sa týka technických údajov, aj tento rok je možné prihlásiť krátke filmy (do 5 minút) akéhokoľvek žánru (hudobné videoklipy, dokumentárne filmy, komédie, nemé filmy, animované filmy…). Uzávierka prihlasovania videí na festival je 31. júla 2023.

Ako ďalšia motivácia k účasti bude víťazom udelená celková suma 100 000 eur. Ocenené budú najlepšie krátke filmy na celosvetovej úrovni (10 cien po 2 000 eur) a najlepšie krátke filmy na regionálnej úrovni (70 cien po 1 000 eur pre sedem saleziánskych regiónov) a udelených bude aj 100 miestnych cien.

Na základe prvého ročníka bol vylepšený aj mechanizmus výberu krátkych filmov: každý regionálny tím bude hodnotiť filmy vo svojej príslušnej geografickej oblasti a udelí ceny 10 najlepším filmom svojho regiónu. Okrem toho 25 filmov, ktoré budú v každom regióne považované za najlepšie, postúpi do súťaže na celosvetovej úrovni, ktorú bude hodnotiť Veľká porota.  

Ďalšie informácie o festivale nájdete na www.dbgyff.com. Slovenskí účastníci festivalu sa môžu obrátiť na adresu kralikova@saleziani.sk.

Zdroj: infoans.org

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.