Mladí zo Žiliny prežili tábor plný emócií

(Žilina, 15. júla 2019) – Letný prímestský tábor, ktorý sa uskutočnil začiatkom júla v Žiline aj tento rok spojil mnoho animátorov, detí i rodičov zo saleziánskej rodiny. Počas piatich dní prežívali mladí spolu s animátormi ťažkosti i radosti dospievajúcej Mie, postavy inšpirovanej rozprávkou "V hlave". Podobne ako animovanú hrdinku aj 80 detí sprevádzala pätica emócií: radosť, strach, hnev, znechutenie a smútok, ktoré im pomáhali vysporiadať sa s nástrahami všedných dní.

Animátori spolu s organizačným tímom, na čele ktorého bol direktor saleziánskej komunity v Žiline don Pavol Dzivý, pripravovali tábor už viac ako dva mesiace dopredu. Posledný deň tábora mohli ich prácu vidieť aj samotní rodičia detí. „Môžeme povedať, že i tento rok sa opäť spojili všetci ľudia s veľkým srdcom a spoločne pripravili pre deti prvý prázdninový týždeň naplnený radosťou a zážitkami,“ zhodnotili organizátori prímestského tábora.

Zdroj: domkazilina.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.