Mladí zo Zvolena sa zapojili do kampane Darca času

(Zvolen, 2. apríla 2013) – V nedeľu, 17. marca, sme sa s mladými z nášho strediska zapojili do kampane Darca času, ktorá je spojená s tohtoročnou Tehličkou pre deti ulice, do ktorej sa zapájame každý rok.

Kampaň spočívala v tom, že sme ľuďom čistili topánky. Áno, celkom nezvyčajná činnosť, že? Touto netradičnou a zaujímavou formou sme sa spojili s „deťmi ulice“, pre ktoré je tohtoročná ôsma zbierka Tehličky určená. Tieto deti sú totiž odkázané samé na seba a mnohokrát jediným spôsobom, ako si môžu zarobiť nejaké peniaze, je práve čistenie topánok okoloidúcim.  

Okrem toho sme týmto gestom chceli prejaviť vďačnosť za našich rodičov, vychovávateľov, učiteľov, ktorých máme a ktorí sa o nás s láskou starajú. Na rozdiel od Tehličky, pri ktorej od ľudí peniaze pýtame, v kampani Darca času sme im naopak chceli niečo darovať – svoj čas. Náramky, ktoré sme im po vyčistení topánok dali na ruku, im majú pripomínať, že im niekto daroval kúsok svojho času, a že aj oni majú na oplátku darovať svoj voľný čas blízkym okolo seba.

Bolo skvelé vidieť tú radosť v detských očiach, keď dostali na ruku kus zeleného papierika či nesmelých dospelých, ktorí sa s úsmevom prizerali na "bláznivé decká", ktoré im čistia topánky.

Informovala: Mária Kvasová Foto: Peter Paulík

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.