Mladší hokejbalisti bojovali v Novej Dubnici

(Nová Dubnica, 30. apríla 2015) – V dňoch od 24.- 26. apríla sa uskutočnil v saleziánskom stredisku v Novej Dubnici celoslovenský hokejbalový turnaj mladších chlapcov U15. Bojovať prišlo 8 tímov z celého Slovenska. V piatok sa stretli o 18:00 a začali svätou omšou. Po nej sa zaregistrovali a zúčastnili sa krátkeho zábavného programu. Celý turnaj sprevádzalo krásne počasie a chlapci sledovali nielen výborný hokejbal, ale aj priateľskú atmosféru medzi nimi. Po zápalistom a tuhom boji si odnášali vecné ceny, ale i krásne zážitky z turnaja. Nakoniec to dopadlo takto:

1. miesto – Bardejov2. miesto – Námestovo3. miesto – Žilina 4. miesto – Humenné5. miesto – Nová Dubnica6. miesto – Banská Bystrica7. miesto – Košice Tri Hôrky8. miesto – Partizánske

2015 04 30 hokejbal 1

2015 04 30 hokejbal 3

2015 04 30 hokejbal 2

Viac informácií o turnaji nájdete tu.

Informoval: Ondrej Puček SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.