Mladý deväťdesiatnik – don Jozef Kosmál, blahoželáme!

(Dubnica nad Váhom, 2. júla 2019) – Na sviatok Navštívenia Panny Márie, druhého júla, pripadá výročie narodenia nášho vzácneho spolubrata Jozefa Kosmála, ktorý žije v komunite v Dubnici nad Váhom. Vyprosujeme mu hojné milosti a Božie požehnanie!

Don Kosmál pochádza z obce Klátovce v okrese Trnava, kde sa narodil v roku 1929. Jeho rodičia Anton a Františka boli roľníci. Narodilo sa im celkovo päť detí, dve im odišli do večnosti v mladom veku. Jožko ako 13-ročný bol na púti v Šaštíne. „Videl som chlapcov –študentov gymnázia, ktorí sa hrali na dvore, večer hrali divadlo, čo sa mi páčilo. Matka sa ma pýtala, či by som tam chcel študovať. Súhlasil som,“ spomína si náš deväťdesiatnik. Od 1. septembra 1942 prežil v Šaštíne päť rokov, potom nastúpil do noviciátu v Hronskom Svätom Beňadiku, kde 16. augusta 1948 zložil svoje prvé sľuby. Po barbarskej noci strávil asi mesiac v Podolínci a potom sa dostal aj s inými na stavbu Priehrady mládeže. No začiatkom septembra 1950 ich poslali domov. Po vojenčine pracoval od roku 1954 ďalších dvadsať rokov v Bratislave. Popri tom žil tajným rehoľným životom a doštudoval teológiu. Za kňaza ho vysvätil tajný biskup Ján Korec v Bratislave 5. októbra 1959. Ako tajný mladý kňaz pracoval aj ako vychovávateľ na internáte Bratislavského stavebného podniku. V roku 1974 vymohol preňho nitriansky biskup súhlas pracovať v pastorácii, a tak sa don Kosmál stal kaplánom v Ilave. O tri roky ho urobili farárom v Adamovských Kochanovciach, kde pôsobil až do roku 1995. Vtedy ho provinciál Ernest Macák určil do Dubnice nad Váhom. Štyri roky ešte vyučoval učňov náboženstvo, dlhé roky bol aj delegátom pre saleziánov spolupracovníkov.

„Ďakujem Pánu Bohu za všetko dobré, čo mi dal, za to, že som sa stal saleziánom, že som sa stal kňazom a že som mohol pracovať na spáse duší. Modlím sa za šťastný koniec môjho života.“ (don Jozef Kosmál)

Text a foto: SDB Dubnica nad Váhom

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.