Mladý salezián z Aldanu vystavuje fotografie v Bratislave

(Bratislava, 9. januára 2020) – Nikolai Chirkov je mladý salezián, pôvodom z Aldanu v Rusku, ktorý aktuálne ako študent filozofie žije v saleziánskej komunite v Žiline. V Bratislave teraz pripravil výstavu svojich fotografií „Zrkadlenie“. Vernisáž výstavy sa uskutoční v piatok 10. januára o 19.00 h v „Gallery Ja“ v saleziánskom stredisku na Mamateyovej 4 v Bratislave.

„V období od roku 2012 do roku 2019, v rôznych krajinách a za rôznych okolností, som zachytil zážitok – moment v jeho pôvodnej podobe pomocou kamery mobilu. Iba jedinú vec som si dovolil – pohrať sa so svetlom a farbou,“ vysvetľuje Nikolai Chirkov. Z množstva svojich fotografií predstavuje tie, ktoré mu v srdci zanechali najsilnejšie záblesky.

S vernisážou bude spojená aj diskusia na tému vnímania krásy a jej zrkadlenia v saleziánskom prostredí. Pozvaní hostia budú hovoriť o problematike výchovy mladých vo vzťahu k umeniu a kultúre. Vstup na vernisáž a diskusiu je voľný.

„Vlastne nie som fotograf, ale človek, ktorý získal schopnosť vnímať krásu. Krása mi spôsobuje vnútorné radostné rozochvenie. Inšpiruje ma, vzbudzuje vo mne túžbu spoznať Druhého – jej prameň. Je vecou srdca – jeho prirodzeným prostredím. Srdce je miesto, ktoré vníma skutočnú krásu. Pre mňa ako saleziána je to jedna z ciest dialógu s mládežou,“ dopĺňa autor v buletíne k výstave.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.