Mladým chýba hlas, spúšťajú kampaň

(Bratislava, 14. novembra 2019) – Zástupcovia mladých združených v Rade mládeže Slovenska (RmS) spúšťajú výzvu Dajme mladým hlas. Jej cieľom je upozorniť na dôležitosť mimoškolských aktivít na životy mladých ľudí. Verejnosť môže výzvu podpísať online na hlas.mladez.sk. S vyzbieranými podpismi sa RmS chystá za politikmi a verejnými predstaviteľmi, ktorí rozhodujú o tom, ako vyzerá práca s deťmi a mladými ľuďmi.

Na Slovensku býva až 50 % mladých ľudí na vidieku, kde sú však obmedzené možnosti mimoškolských aktivít. Ponuka už niekoľko rokov nestačí narastajúcemu dopytu. Podľa občianskeho združenia RmS, ktoré zastrešuje 25 mládežníckych organizácií, by sa pozornosť politikov mala viac zamerať na prácu s deťmi a mladými ľuďmi aj mimo školy. Organizácie venujúce sa mimoškolským aktivitám pomáhajú 300 000 mladým ľuďom na Slovensku tráviť svoj voľný čas zmysluplne a dávajú im priestor na osobný rozvoj.

Napriek nepochybným prínosom mimoškolských aktivít sa pozornosť politikov sústreďuje predovšetkým na školskú reformu. „Jej akútnu potrebu nikto nespochybňuje. Napriek tomu, by sme však nemali zabúdať aj na čas po škole, ktorý môže byť pre mladých najrizikovejší,“ hovorí Katarína Batková, riaditeľka Rady mládeže Slovenska.

Viac o kampani sa dozviete na hlas.mladez.sk alebo na facebooku.

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.