Modlitba saleziánov v Sýrii: mier, svätosť a povolania

2015 03 05 ANS Syria(Damask, Sýria, 5. marca 2015) – Rok 2015 začal v Damasku v atmosfére skutočnej vojny. Deň venovaný sviatku dona Bosca bol poznačený intenzívnym bombardovaním, po ktorom nasledovalo silné sneženie, ktoré svojím spôsobom zabránilo „dažďu“ rakiet a striel, ktoré mali byť vystrelené na mesto.

Píše don Munir El Rai SDB, provinciál Stredného Východu:

Pretože bola zima, všetci mladí v oratóriu dostali zimné teplákové nohavice, príjemné, teplé, pohodlné. Všetci sa veľmi tešili.

V piatok 30. januára sa uskutočnila slávnostná svätá omša, ktorej sa zúčastnili komunity saleziánov a saleziánok, saleziáni spolupracovníci a dvadsaťštyri mladých ľudí. Omši predsedal apoštolský nuncius, biskup Mario Zenari. Bola dobre pripravená, čo sme všetci ocenili. Mladí sa potom zúčastnili modlitby a meditácie.

31. januára sa oslavy zamerali na pripomenutie života a diela dona Bosca. Boli rozdelené podľa štyroch častí, ktoré sú charakteristické pre saleziánsku komunitu: dom, škola, kaplnka a ihrisko. Prišlo viac ako šesťsto ľudí. Oslavy skončili svätou omšou vo farskom kostole v Salhieh. Prítomní boli aj dvaja biskupi a miestni kňazi a zasvätení.

5. februára zasiahlo rôzne časti mesta najmenej 45 striel, vrátane časti Salhieh, ktorá je blízko nášho mládežníckeho strediska. Mnohých zranil šrapnel, ktorý sa roztrieštil na všetky strany.

Pokračujeme s poskytovaním ekonomickej pomoci mnohým mladým a rodinám, dodávame im základné veci. Don Stefano Martoglio, radca pre Stredomorie, bol s nami 23.-28. februára na výnimočnej vizitácii. Potešili sme sa tejto návšteve, pomohol nám žiť v duchu spoločenstva a svedčiť.

Asýrski kresťania v severovýchodnej Sýrii po útokoch na mnoho kresťanských dedín pri rieke Khabur hľadali útočisko v mestách Hasakah a Qamishli, ktoré sú bližšie a bezpečnejšie. Je tam okolo 200 rodín, ktoré sa uchýlili do týchto dvoch meist. Celkovo okolo 1100 kresťanských rodín utieklo a 250 asýrskych kresťanov bolo unesených. Mnoho ľudí ušlo bez vecí, niektorí dokonca bosí. Tieto útoky ničia civilizáciu a históriu Sýrie a spolunažívanie medzi kresťanmi a moslimami.

My, saleziáni v Sýrii, ďakujeme všetkým našim dobrodincom a stále vám vyprosujeme od Pána tri dary: mier, ovocie svätosti medzi mladými a povolania, ktoré sa zapoja do budovania Božieho kráľovstva na osoh Cirkvi a ľudí v Sýrii.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.