Mongolsko má prvú saleziánsku materskú školu

(Ulánbátar-Orbit, 20. septembra 2013) – Po rokoch hľadania a príprav, saleziánky dostali od vlády povolenie otvoriť materskú školu na periférii hlavného mesta Mongolska.

Preto 2. septembra, v prvé školské ráno, sa dom naplnil sestrami, zamestnancami a rodičmi s osemdesiatimi piatimi deťmi vo veku od 3 do 5 rokov.

Otvorenie začalo tradičným spevom národnej hymny.

Po predstavení rozvoja školy a jej zamestnancov – učiteľov, mala príhovor riaditeľka školy, sr. M. Domenica Chang, biskup Mons. Wenceslao Padilla a inšpektoriálna predstavená, sr. Cecilia Choi.

Hneď vzápätí, každé dieťa dostalo od biskupa a inšpektorky malý batôžtek. Po hromadnom fotografovaní sa deti, ktoré už boli zadelené do skupín podľa veku, spolu so svojimi učiteľmi presunuli do tried. Samozrejme, nechýbal plač tých najmenších kvôli odlúčeniu sa od najbližších. Postupne sa však všetci upokojili a v čase obeda zavládla všeobecná spokojnosť.

Sestry z komunity z Ulánbátaru-Orbit píšu: "Ďakujeme Pánovi a Márii Pomocnici za to, že nás sprevádzali a otvorili nám cestu pre toto poslanie a tiež ďakujeme našim dobrodincom, ktorí nám pomáhali modlitbou i finančne. Bez tejto pomoci by sme nemohli zrealizovať náš sen. Nech Pán žehná toto dielo, všetky deti a ich rodiny a dožičí tomuto malému semienku dobré ovocie pre celú spoločnosť."

Zdroj: www.salezianky.skpodľa cgfmanet.org spracovala ksz

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.