Mons. Fekete sa chce modliť a pracovať pre pokojný Azerbajdžan, povedal na recepcii

(Baku, 16. februára 2018) – Biskupská vysviacka Mons. Vladimíra Feketeho v Baku bola nielen udalosťou miestnej Cirkvi, ale aj príležitosťou pre posilnenie vzájomných vzťahov medzi predstaviteľmi náboženstiev v Azerbajdžane na najvyššej úrovni.

Nový biskup usporiadal v utorok 13. februára v Kongresovom centre Hyat Regency oficiálnu recepciu pre predstaviteľov spoločenských, vzdelávacích a náboženských inštitúcií krajiny i pre veľvyslancov akreditovaných v Azerbajdžane. Okrem najvyššieho predstaviteľa kaukazských moslimov Šejk-ul-Islam Alahšukura Pašazadeho a predstaviteľa ruskej pravoslávnej Cirkvi v Azerbajdžane arcibiskupa Alexandra sa na nej zúčastnili tiež predstavitelia Aparátu prezidenta republiky, niekoľkí členovia parlamentu i predstavitelia Ministerstva kultúry i Ministerstva zahraničných vecí Azerbajdžanskej republiky.

Mons. Vladimír Fekete privítal hostí a krátko sa im prihovoril v angličtine. Nadviazal na udalosť svojej biskupskej vysviacky, ktorú vníma ako významnú aj pre Azerbajdžanskú republiku. „V Azerbajdžane som zatiaľ prežil osem rokov ako katolícky kňaz. Rozhodnutím Svätého Otca Františka sa Azerbajdžan stáva mojou novou vlasťou. V predchádzajúcich rokoch som tu spoznal veľa vynikajúcich ľudí, miestnych i cudzincov, veriacich moslimov, kresťanov, židov, ale i mnoho neveriacich ľudí, ktorí hľadajú zmysel svojho života.“

Ďalej vyjadril svoje presvedčenie, že spolu s ostatnými tradičnými náboženstvami má v Azerbajdžane svoje nezastupiteľné miesto a poslanie i Katolícka cirkev, ktorá ponúka jednotlivcom i celej spoločnosti svoju modlitbu i konkrétnu pomoc v pozitívnom rozvoji a raste.„Tak ako doteraz, aj v budúcich rokoch sa chcem modliť i pracovať preto, aby Azerbajdžan ostal i naďalej ostrovom pokoja, dobrých medziľudských vzťahov a spolupráce; aby bol krajinou, v ktorej je dosť miesta pre všetkých čestných a pracovitých ľudí; krajinou, ktorá si váži slobodu a dôstojnosť vlastných občanov i všetkých, ktorí žijú na jej území.“

Pred prítomnými hosťami potom vystúpili so svojimi prejavmi aj Šejk-ul-Islam Alahšukur Pašazade a pravoslávny arcibiskup Alexander.Pre Apoštolského prefekta biskupa Vladimíra Feketeho bola táto recepcia zavŕšením programov súvisiacich s jeho biskupskou vysviackou.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.