Mons. Zvolenský vyzdvihol silu viery mučeníka Titusa Zemana

(Vajnory, 3. októbra 2022) – Pri príležitosti 5. výročia blahorečenia mučeníka za povolania Titusa Zemana sa v jeho rodisku vo Vajnoroch konali ďakovné sväté omše.

Piatkovej bohoslužbe 30. septembra predsedal provinciál saleziánov na Slovensku don Peter Timko. Veriacim sa v homílii prihovoril don Jozef Slivoň, vicepostulátor blahorečenia dona Titusa Zemana. „Keď oslavujeme svätého, neoslavujeme jeho, ale samého Krista, ktorý konal v jeho živote. Svätí a blahoslavení sú tou najkrajšou tvárou Cirkvi. Boli uznaní a vyhlásení preto, že sú vzormi a orodovníkmi. Vzory treba nasledovať a orodovníkov prosiť,“ povedal don Slivoň.

Vyzval tiež k modlitbe za to, aby sa miesto, kde si uctievame mučeníkove relikvie, stalo miestom dobrého rozlišovania povolania pre mnohých mladých: „Donovi Titusovi veľmi záležalo na duchovných povolaniach, veď sa stal mučeníkom pre záchranu duchovných povolaní a rovnako mu veľmi záležalo na povolaní do sviatostného manželstva a kresťanskej rodiny. Dnes ako orodovník môže pre to urobiť najviac; najviac pre deti a mládež – pre tých, ktorí sa majú pripraviť na svoje povolanie na život v dospelosti.“

Svätú omšu sprevádzal mládežnícky zbor DaMiAn zo saleziánskeho strediska na Miletičovej, kde don Titus pôsobil ako kaplán. Jej záznam a homíliu v plnom znení si môžete pozrieť v archíve TV Lux.

V príhovore po svätej omši don Jozef Slivoň oboznámil prítomných o prínose bl. Titusa Zemana pre Cirkev na Slovensku. Uviedol, že relikvie blahoslaveného dona Titusa sa nachádzajú už na viac 260 miestach na Slovensku a asi v štyridsiatich miestach v zahraničí. „Existuje aj veľa publikácií, ktoré pomáhajú šíriť úctu k nášmu blahoslavenému a čaká sa na zázrak, aby mohol byť don Titus uctievaný vo vyššom stupni – ako svätý,“ povedal vicepostulátor.

V nedeľu 2. októbra slávil ďakovnú svätú omšu vo Vajnoroch bratislavský arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Ponúkol štyri obrazy viery v živote Titusa Zemana, ktorá – ako sa píše v evanjeliu sv. Lukáša –, stromy prenáša:

„1. Titus sa ako mladý chlapec mimoriadnym spôsobom uzdravil. Svojim presvedčením, že sa chce zasvätiť, že chce ísť k saleziánom, dostáva do úzkych dospelých, či už v rodine alebo aj u saleziánov. Má čosi silné v sebe. 2. Je učiteľ a úrady zakážu kríže v školách. On ich dá naspäť. Iste, toto je sila viery.3. Príde prenasledovanie a on si povie, budem pomáhať Cirkvi a umožním mladým, aby sa mohli stať kňazmi. Prevádza mladých ľudí do zahraničia.4. Pobyt vo väzení. My dnes konštatujeme, že bol toľko a toľko rokov vo väzení, lenže Titus sa roky dennodenne zobúdzal a uvedomoval si, že je vo väzení.Kto má pravú vieru, živú vieru, dokáže obdivuhodné veci.“ Arcibiskup v závere svojho príhovoru veriacich povzbudil, aby – podobne ako apoštoli – prosili Pána o väčšiu vieru.

Fotogalérie zo slávnosti si môžete pozrieť na clovekaviera.sk (30.9., 2.10.).

Foto: Michal Halenár (Človek a viera)

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.