Na 27. generálnej kapitule saleziánov traja Slováci

(Rím, Taliansko, 21. februára 2014) – Voľba nového hlavného predstaveného, v poradí desiateho nástupcu dona Bosca, a smerovanie kongregácie na najbližších šesť rokov, to sú nosné body programu 27. generálnej kapituly Saleziánskej spoločnosti. Pred začatím práce budú členovia kapituly od 22. do 24. februára putovať po saleziánskych miestach v okolí Turína.

Samotná 27. generálna kapitula (27. GK) sa bude konať v generálnom dome saleziánov v Ríme od 3. marca do 12. apríla a bude venovaná téme „Svedkovia evanjeliovej radikálnosti“, s osobitnou pozornosť na motto, ktoré vyznačil hlavný predstavený – práca a miernosť.

Pred oficiálnym otvorením budú mať účastníci kapituly niekoľko dní na ľudskú, duchovnú i saleziánsku prípravu. V prvej časti pôjdu na púť do Turína a na saleziánske miesta. Symbolicky sa tým vyjadrí návrat na miesta, kde sa všetko začalo a kde treba čerpať zo zdrojov charizmy dona Bosca. Potom, od 26. februára do 2. marca, sa uskutočnia duchovné cvičenia, ktoré bude kázať biblista don Juan José Bartolomé.

Na 27. GK sa zúčastňujú členovia hlavnej rady, všetci saleziánski provinciáli a predstavení vizitatórií (nižšia organizačná štruktúra než provincia) a jeden alebo dvaja delegáti – v závislosti od počtu spolubratov – za každú z 90 provincií a vizitatórií saleziánskeho sveta. Celkovo bude na 27. GK 220 účastníkov: členov kapituly je 207, trinásti boli na kapitulu pozvaní hlavným predstaveným, ale nie sú oprávnení voliť.

Slovensko bude mať troch zástupcov: okrem provinciála dona Karola Maníka sa na kapitule zúčastní ako zvolený delegát don Jozef Ižold, ktorý v júni prevezme úrad provinciála, a medzi pozvanými na kapitulu je ako zástupca koadjútorov za región Európa-sever, kam patrí Slovensko, aj koadjútor Rastislav Behún.

Generálna kapitula je jednou z najdôležitejších udalostí v živote rehoľnej kongregácie. Pre saleziánsku kongregáciu je najvyššou autoritou a okrem možných výnimočných zhromaždení sa uskutočňuje každých šesť rokov. Je „bratským stretnutím, v ktorom saleziáni uskutočňujú komunitnú reflexiu, aby sa udržali vernými evanjeliu a charizme ich zakladateľa a aby boli citlivými na potreby času a miesta“ (článok 146 Stanov).

2014 02 21 ANS GK1

ANS, tl, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.