Na AABB sa saleziánska rodina poďakovala animátorom (+video, +foto)

(Banská Bystrica, 1. októbra 2019) – Posledný septembrový víkend zavítalo do Banskej Bystrice približne 750 mladých, aby sa stretli na jedinečnom podujatí desaťročia. Akcia animátor Banská Bystrica (AABB) sa konala pre saleziánskych animátorov, ktorí pôsobia v strediskách po celom Slovensku a pracujú vo svojom voľnom čase ako dobrovoľníci.

2019 10 01 aabb-1

V piatok 27. septembra podvečer sa centrum Banskej Bystrice začalo zapĺňať davom animátorov, ktorí sem prišli z celého Slovenska. Na Námestí SNP ich privítali moderátori, organizátori, i primátor mesta Ján Nosko a viceprimátor Milan Lichý. Všetci prítomní animátori takpovediac roztancovali Banskú Bystricu, keď spoločne v jednom obrovskom kruhu tancovali „belgičák“. Po takto naštartovanom programe sa presunuli do farského kostola Nanebovzatia Panny Márie, na slávnostnú svätú omšu, ktorú celebroval banskobystrický sídelný biskup Marián Chovanec. V príhovore animátorom zdôraznil aj skutočnosť, že hoci na stretkách a podujatiach pre deti a mladých možno urobiť veľmi veľa dobra, netreba zabúdať, že srdcia premieňa jedine Boh.

 

2019 10 01 aabb-2

Mottom celého podujatia AABB bolo: „Objav svety, kde sú svätí!“ Malo nabudiť mladých vyjsť zo svojej komfortnej zóny a prekročiť prah vlastného pohodlia. Sobotný program bol rozdelený do troch zón. Náučnej, zážitkovej a duchovnej. Toto rozdelenie vychádzalo z myšlienky sv. Jána Bosca, zakladateľa saleziánov, že svätosť sa dá dosiahnuť, ak budeme veselí, ak si budeme plniť svoje povinnosti a privádzať druhých k Ježišovi. Animátori si tak mohli vybrať z programu, aby načerpali čo najviac do života. V podvečer bol pripravený galaprogram, ktorým saleziáni a saleziánky chceli vyjadriť vďaku všetkým animátorom.

2019 10 01 aabb-3

2019 10 01 aabb-4

„Galaprogramom sme chceli poďakovať všetkým týmto mladým za ich obetavosť, čas a ochotu. Pracujú v našich strediskách počas celého roka, na rôznych podujatiach. Sú to napríklad tábory, chatovačky, krúžky, stretká. Trávia tam veľmi veľa času a nečakajú za to nijakú odmenu,“ povedala Marta Baňasová FMA, radkyňa pre pastoráciu mládeže v reholi sestier saleziánok.

2019 10 01 aabb-5

Sobotný večer mohli animátori ukončiť na mestskej plavárni alebo na afterparty, ktorá začala hneď po programe na Univerzite Mateja Bela. Na záver afterparty sa mladým prihovorila provinciálka sestier saleziánok sr. Monika Skalová. Najprv vyzvala animátorov k trom Zdravasom za chorého provinciála saleziánov a potom im ponúkla niekoľko myšlienok na dobrú noc. Po skončení programu sa ešte mnohí mladí zúčastnili na tichej adorácii v Kostole Panny Márie Pomocnice v Sásovej, ktorá trvala do polnoci.

Video z večerného slovka: sobota 28. septembra 2019 

2019 10 01 aabb-7

2019 10 01 aabb-6

V nedeľu ráno sa všetci mladí zišli na Starohorskej ulici na sídlisku Sásová, aby sa spoločne pomodlili ruženec. Po ňom niesli v sprievode sochu Panny Márie Sásovskými ulicami až do strediska. Záverečná slávnostná svätá omša AABB sa konala na ihrisku saleziánskeho strediska. Okrem samotných animátorov boli na nej prítomné aj rodiny, ktoré mladým poskytli počas víkendu ubytovanie. Svätú omšu celebroval don Peter Bučány SDB, provinciálny vikár saleziánov. V príhovore povzbudil mladých budovať si dobré návyky.

2019 10 01 aabb-9

2019 10 01 aabb-10

„Už počas víkendu za nami chodili mladí a ďakovali nám za túto možnosť, prísť sem a stretnúť tu animátorov aj z druhého konca Slovenska. Atmosféra celého podujatia bola neskutočne dobrá. Od prvého okamihu na námestí, až po ukončenie v Salezku,“ zhodnotil na záver veľkého stretnutia vedúci pastorácie mládeže slovenských saleziánov don Ján Holubčík SDB.

Podujatie AABB spoločne pripravovali takmer rok užší tím a v Banskej Bystrici ďalších 120 dobrovoľníkov. „Chcel by som sa všetkým poďakovať. Rodinám, ktoré zobrali mladých a ubytovali ich u seba doma, dobrovoľníkom, skrátka všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli na zorganizovaní tohto podujatia. AABB dopadla nad naše očakávania,“ povedal na záver hlavný koordinátor celého podujatia, don Juraj Kovaľ SDB.

Organizátormi podujatia boli spoločne Saleziáni dona Bosca, Inštitút dcér Panny Márie Pomocnice, Domka – Združenie saleziánskej mládeže a Laura – združenie mladých.

Celá fotogaléria z podujatia ¦ SPRÁVY RTVS (sobota 28.9.2019) 

Terézia Piknová, rhsdb, foto: archív

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.