Na Adventné miništrantské stretnutia chodia i rodiny, vraví Jozef Luscoň

(Bratislava, 20. decembra 2022) – Na Adventné miništrantské online stretnutia chodia aj celé rodiny, vraví salezián don Jozef Luscoň, SDB. „Miništranti sú v Cirkvi veľmi potrební – slúžia Bohu i ľuďom. Bohu viac pri liturgii a ľuďom počas nej i mimo nej. Sú to mladí, ktorí pocítili, že je dobre byť blízko pri Pánovi. A keďže je to ‚verejná funkcia‘, pre túto službu potrebujú byť formovaní,“ vysvetľuje.

O túto formu pastorácie sa stará spoločenstvo Tymian, ktoré vedie. Počas roka ponúka rôzne formačné aktivity pre miništrantov. Ich cieľom je duchovný rast miništrantov, skvalitniť ich službu pri oltári a prebudiť ich angažovanosť pre druhých tam, kde bývajú. A práve Adventné miništrantské online stretnutia sú jednou z nich. „Nápad vznikol v tomto spoločenstve a cieľom bolo pomôcť miništrantom dobre prežiť Advent. A trochu prispel k tomu aj ‚koronáč‘, pretože počas neho sa miništranti až tak nemohli stretať. Preto boli pozvaní na stretnutie cez internet,“ pokračuje Jozef Luscoň.

V programe sú duchovné, zábavné i súťažné prvky. Stretávajú sa dvakrát do týždňa – v stredu a v nedeľu (večer o 19:30). „Na začiatku sa zvítame, informujeme o ‚novotách‘, povie sa adventný príbeh, chlapci môžu do četu písať, za čo sa budeme modliť. Tieto prosby moderátori prednesú všetkým a potom nasleduje desiatok radostného ruženca. Po ňom príde vyhodnotenie predchádzajúcej otázky, losovanie výhercov a nová otázka. Na záver sa pomodlí mariánska antifóna a kňaz dá požehnanie. Teší nás, že nás pribúda a sú s nami prepojené celé rodiny i priatelia miništrantov,“ dodáva.

Adventom aktivity pre miništrantov nekončia. Vyšli pre nich formačné knihy – Idem ja, a Poď aj ty! Tie si preberajú na svojich stretnutiach. V pôste nasledujú ‚video vyzývačky‘ – rôzne osobnosti vyzývajú miništrantov do rôznych aktivít. Chlapci ich napĺňajú v praxi a dokladajú o tom svedectvo. V máji sa koná v Šaštíne Národná púť miništrantov, potom nasledujú pobytové letné tábory a vo Vajnoroch je vždy prvú sobotu po prázdninách Miništrantská bodka za prázdninami. Je to putovanie miništrantov k blahoslavenému Titusovi Zemanovi. Potom sa spustia opäť formačné témy.

Napriek bohatej ponuke spojenej s pastoráciou miništrantov počas roka, ktorej sa venuje salezián Jozef Luscoň, aj on už teraz myslí na Vianoce. „Samozrejme, že treba pripraviť aj darčeky – pre bratov v komunite, ale aj pre rodinu, z ktorej sme vyšli. Nie sú to veľké darčeky, ale ja rád všetkých prekvapím nejakou zvláštnosťou. No osobne ma počas Adventu najviac teší príprava kázní a prednášok. Vtedy viac stíchnem, hľadám tie prastaré pravdy, ktoré tisícročia formujú ľudstvo a všímam si, ako fungujú v tomto modernom svete,“ hovorí.

Vianoce u saleziánov slávia v komunite, a po nich idú k rodičom, súrodencom a oslavujú to aj s nimi. „Osobne najkrajšie okamihy počas Vianoc mám vtedy, keď po slávnostnej večeri prídem do kaplnky a tam zostanem v tichu. Akosi inak vtedy plynie čas, človek je nastavený na nežnosť a uvedomí si, čo všetko pre mňa – nás urobil dobrý Boh. Takže Vianoce sú pre mňa o posvätnom tichu, ktoré sa vnesie pomedzi naše príbytky do našich sŕdc… Aby potom to ticho prešlo do radosti, akú pozná naša tradícia. Bez toho a bez stretaní sa s rodinou, s priateľmi a ‚vyťahovaní‘ krásnych spomienok na chvíle prežité s Pánom, by som si Vianoce ozaj nevedel predstaviť. A také radostné zrodenie Pána vo vašich srdciach prajem aj vám,“ dodal Jozef Luscoň SDB.

Zdroj: tkkbs.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.