Na cirkevnej škole v Kežmarku prijali relikvie bl. Titusa Zemana

(Kežmarok, 20. júna 2022) – Základná škola s materskou školou sv. Kríža v Kežmarku dostala od saleziánskej rodiny vzácny dar, ktorým sú relikvie blahoslaveného Titusa Zemana. Osobne ich priniesol don Jozef Luscoň, ktorý v priestoroch jedálne školy slávil svätú omšu.

Osobitne sa prihovoril asi 500 žiakom, aby im priblížil život a posolstvo tohto blahoslaveného. „Priniesol som vám nového spolužiaka. Volá sa Titus, prijmite ho a nech sa stane vaším priateľom. Môže vám pomôcť zistiť, kde s vami počíta Pán pri budovaní Božieho kráľovstva,“ povedal don Luscoň. Povzbudil tiež prítomných k odvahe pri vyznávaní viery v dnešnom prostredí.

„Zvlášť mladí vyhľadávajú vzory a nasledujú ich. Je dôležité, aby to boli skutočne osobnosti, ktoré v nich rozvíjajú tie najkrajšie ľudské čnosti. Svätí a blahoslavení žili aj v slovenskom prostredí, čím nám ukazujú, že svätosť je možná v každej dobe a v každej krajine. Svätosť nie je virtuálna, ale reálny a praktický život podľa Kristovho evanjelia,“ uviedol František Trstenský, farár a dekan v Kežmarku, ktorý požiadal o relikvie pre túto cirkevnú školu.

Zdroj: tkkbs.sk, J. Luscoň SDBFoto: Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.