Na Colle Don Bosco svätá omša na dvestoročnicu

(ANS, Colle Don Bosco, 17. augusta 2015) – Po troch rokoch prípravy vyvrcholili 16. augusta 2015 oslavy dvojstého výročia narodenia dona Bosca. „Dnes ďakujeme Bohu za jeho podivuhodný zásah do dejín, a ešte viac do týchto dejín, ktoré začali na vŕškoch Becchi,“ povedal pri slávnostnej svätej omši hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime.

Asi päťtisíc mladých, ktorí sa zišli z 54 krajín sveta na oslavu dvestoročince dona Bosca v Turíne už počas týždňa, sa v sobotu 15. augusta vydalo na pešiu púť na miesto jeho narodenia, na Colle Don Bosco. Putovali v daždi a pre nepriazeň počasia museli organizátori zmeniť aj program nočnej vigílie. Tisícky mladých prečkali noc v Bazilike sv. Jána Bosca a v priľahlých budovách, no na polnoc vyšli von – zaplnili celé námestie pre chrámom – aby oslávili začiatok dňa dvestoročnice. V nedeľu ráno prišli na Colle ešte ďalšie tisíce veriacich na slávnostnú svätú omšu, ktorú na priestranstve pred bazilikou slúžil desiaty nástupca dona Bosca don Ángel F. Artime. Koncelebroval s ním aj turínsky arcibiskup Mons. Cesare Nosiglia, tiež emeritný hlavný predstavený don Pascual Chávez a množstvo ďalších kňazov.

Keď hlavný predstavený pozdravil najprv mladých, „dôvod kňazského a pastoračného života dona Bosca a dnes aj nás všetkých,“ pripomenul, v akom duchu sa pred rokom tiež na Colle začali oslavy tohto dvojstého výročia. Tento rok mal poslúžiť na duchovnú a pastoračnú obnovu a na znovuoživenie saleziánskej charizmy.

Po dvanástich mesiacoch touto eucharistiou „chceme ďakovať Bohu za rok, ktorý sme prežili, za všetku milosť, ktorú nám dal, a za život, ktorý sa obnovuje a prináša ako dar, ovocie tejto dvestoročnice“. Následne don Artime upriamil pozornosť na toho kňaza, „ktorý žil veľmi seriózne to, čo Ježiš povedal dvanástim,“ keď sa stal sluhom všetkých, najmä chudobných, opustených, ohrozených.

Don Ángel Artime potom pripomenul body, ktoré odovzdal saleziánskej rodine pápež František pri svojej návšteve v Turíne na Valdoccu a v liste z 24. júna: odkaz na postavu mamy Margity, podnet vychádzať, odvážne rozhodnutia dona Bosca, úmysel založiť široké hnutie chudobných pre chudobných, poza hranice jazyka, rasy, kultúry a náboženstva, a napokon štýl prijatia a radosti.

Na záver slávnosti hlavný prestavený saleziánov poukázal na nasledovný krok po tejto dvestoročnici: „snívať o budúcnosti evanjelizačného a výchovného poslania saleziánskej rodiny s evanjeliovou silou a novosťou, s odvahou a prorockým pohľadom, pod vedením Ducha.“

ANS, rhsdb, foto Andrea Cherchi

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.