Na Devíne oslávili 95. výročie narodenia kňaza Antona Srholca

V stredu 12. júna 2024 sme si pripomenuli 95. výročie narodenia kňaza, saleziána, publicistu a charitatívneho pracovníka Antona Srholca. Konfederácia politických väzňov Slovenska si ucitla výročie narodenia svojho niekdajšieho predsedu pri jeho pamätníku v Bratislave – Devíne. Na úvod zahral jeho priateľ Peter Michalica skladbu Ave Maria, počas ktorej boli k pamätníku položené vence.

Hlavný program tvorili príhovory. Okolnosti pokusu o útek do zahraničia skupiny Titus Zeman a spol. objasnil Michal Radošinský, synovec bl. Titusa Zemana. Mária Nádaská si na A. Srholca zaspomínala ako dcéra spoluväzňa. Prihovoril sa aj jeho priateľ a syn politického väzňa Ivan Šesták. Za Saleziánov dona Bosca predniesol príhovor don Ján Čapla, SDB a za rodinu brat Michal Srholec.

„Keby všetko išlo normálne, hladko, tak by bol z neho vychovávateľ, učiteľ v niektorom našom stredisku a možno by sme o ňom až tak nepočuli. Ale prišla ťažká doba a okrem viery, ktorú dostal doma a saleziánskej charizmy, ktorú dostal u saleziánov, ho aj táto doba veľmi silno formovala. Medzi jeho charakteristické vlastnosti patrí naozaj hlboká viera, túžba po slobode, až taká nespútaná sloboda a ohromná ľudskosť, odvaha, nezlomnosť v každej situácii. (…) Anton Srholec patrí k slovenskej histórii, patrí aj k saleziánskej histórii. Je vlastne symbolom tohto slobodného kráčania, je symbolom vernosti svojmu svedomiu, je symbolom ľudskosti,“ povedal v príhovore don Čapla.

Informoval: Peter Sandtner
Foto: Martin Petrík

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.