Na Dni provincie saleziáni hovorili aj o dobrovoľníkoch

(Žilina, 3. septembra 2012) – Prvý septembrový deň sa už tradične stretajú slovenskí Saleziáni dona Bosca v žilinskom saleziánskom dome na svoj Deň provincie. Po úvodnej modlitbe privítali potleskom najprv nových spolubratov i novicov.

Otec provinciál don Karol Maník predstavil formou prezentácie dôležitejšie celoprovinciálne aktivity za uplynulý rok, „aby sme si uvedomovali Božie požehnania, vstupy do nášho života počas tohto roka“ i to, čo nás čaká v začínajúcom školskom roku. V krátkosti informoval okrem iného aj čím žije Saleziánska kongregácia i saleziánska rodina na Slovensku.

Popradský direktor don František Kohút spolubratom predstavil prestavbu noviciátu i možnosti, ktoré nová podoba domu priniesla, no najmä poďakoval bratom za ich finančnú i nefinančnú pomoc.

„Nie len misijné dobrovoľníctvo, ale dobrovoľníctvo ako také je veľmi dobrá forma pastorácie mládeže aj povolaní“ povedal v úvode svojho príhovoru zodpovedný za oblasť pastorácie provinciálny radca don Pavol Degro.

Misijnú oblasť uviedol don Peter Jacko, ktorý vo svojej prezentácie okrem iného predstavil naše misijné prítomnosti i spolubratov misionárov. Vo svojom príhovore podčiarkol význam dobrovoľníctva a citoval dona Petra Bešenyeia „pre nás na Slovensku najväčšou vecou, najväčším bohatstvom, sú dobrovoľníci“. Téma dobrovoľníctva a misií dominovala i v záverečnej voľnej diskusii.

Pri svätej omši si spolubratia obnovili svoje zasvätenie a dostali novokňazské požehnanie. Popoludní pokračoval program stretnutím direktorov a po ňom sa saleziáni opäť stretli okolo oltára na záverečnej eucharistickej adorácii.

120903_denprovincie_1.jpg120903_denprovincie_2.jpg120903_denprovincie_3.jpg120903_denprovincie_4.jpg120903_denprovincie_5.jpg

Daniel Imriška SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.