Na konferencii KBS o pastorácii Rómov vystúpili aj dvaja saleziáni

(Bratislava, 4. októbra 2019) – Pastorácia Rómov a jej prínos pre spoločnosť. Tejto téme sa venovala konferencia, ktorá sa uskutočnila v piatok 20. septembra 2019 v Bratislave. Na podujatí predstavili výsledky práce s Rómami prostredníctvom vybraných pastoračných projektov a diskutovali o tom, aký prínos má pastoračná práca s Rómami.

Konferenciu otvoril predseda KBS, bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský a predseda Rady KBS pre Rómov a menšiny košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. Nasledovali prednášky o konkrétnych projektoch. O práci na Luníku IX hovoril salezián don Pavol Degro a apoštolát v Bardejove (časť Poštárka) predstavil don Peter Varga. Saleziáni sú na Luníku IX od roku 2008. Za tie toky sa tam vystriedalo 39 ľudí, najmä dobrovoľníkov. Pavol Degro upozornil, že na Luníku je teraz 74 prvákov, ale len desať percent detí skončí základnú školu. „Keď niekto zmaturuje je to zázrak,“ povedal s tým, že život na tomto košickom sídlisku sa odohráva na ulici. Úlohou saleziánov je porozprávať sa s miestnymi, osloviť ich a navštíviť rodiny. Miestnym ponúkajú napríklad tzv. mentoring, ktorý zahŕňa rôzne činnosti podľa ich potrieb – od školského doučovania mládeže cez prípravu na rôzne praktické životné situácie až po učenie, ako čítať ručičkové hodinky pre tých, ktorí to nevedia.

„Otvorili sme verejnú práčovňu, mesačne vyperieme tri tony prádla. Mnohí totiž žijú bez vody. Aj práčovňa je možnosť stretnúť sa s ľuďmi a porozprávať,“ hovorí saleziánsky kňaz.Problémom ulice je podľa neho agresivita. „Problémy sa riešia päsťami. Našim cieľom je byť medzi nimi a učiť ich, že sa môžeme spolu rozprávať a hrať,“ povedal don Degro, ktorý sa učí po rómsky a on zas učí Rómov po slovensky. „Učíme sa s ľuďmi čítať, počítať.

Treba každý deň žiť s nimi a byť s nimi. Ťažko prezentovať, že sme sa dnes naučili s 35 ročnou ženou ďalšie písmeno abecedy,“ konštatoval Degro, ktorý vysvetľuje, že Rómov sa saleziáni snažia naučiť pravidelnosti. „Prísť raz do týždňa na stretko, alebo poďakovať za chlieb, učiť sa umyť, pomodliť,“ uviedol. Pre viacerých hľadajú prácu. „Pre ženu zamestnanú v práčovni to bola prvá práca v jej živote,“ zdôrazňuje.

Dostávať niečo zadarmo nie je podľa saleziána Degra cesta k úspechu. „Služba, na ktorú neprispievajú nemajú zmysel. Za práčovňu musia symbolicky platiť. Na to čo nechcú prispieť, nemá zmysel. Tábor pre deti pre nich stojí sedem eur. Pre nich je to veľa, nás to stojí ďalších 70,“ dodal.

Salezián kňaz don Peter Varga už šiesty rok pôsobí v Bardejove na rómskom sídlisku Poštárka. Saleziáni tu majú Základnú školu s materskou školou bl. Zefyrína, ako aj Kostol bl. Zefyrína a pastoračné centrum. Peter Varga pripomenul začiatky pastorácie Rómov na tomto mieste. Priekopníkom v tejto práci bola rehoľná sestra Atanázia Holubová, ktorá učila miestne deti náboženstvo. Neskôr oslovila saleziána dona Petra Bešenyeia, aby začal dielo na Poštárke.

Podľa Vargu práve sviatosti sú priestor, kde sa človek stretáva s Bohom, ktoré otvárajú srdce. Preto práca začínala prípravou na sviatosti. „Ešte aj dnes na Poštárke stojí kríž posvätený v roku 1991. Je symbolom začiatku a že Boh pri Rómoch stojí a nezabudol na nich,“ povedal. Základná škola má v súčasnosti nultý ročník a následne aj ďalších šesť. V materskej škole sú tri oddelenia. Pre viac detí nie je kapacita.

Saleziáni na Poštárke organizujú pravidelné stretnutia s deťmi. Pomáhajú im pri tom dobrovoľníci z radov Rómov aj Slovákov. „Bez nich by sme to nezvládli,“ zdôrazňuje s tým, že cestou je aj šport, ktorý je pravidelnou činnosťou. „ Človek musí zapracovať na sebe, aby niečo dosiahol,“ dodal s tým, že k saleziánom na stretnutia slúži aj miestne oratórium.

Konferencia bola určená odbornej i laickej verejnosti, učiteľom, sociálnym pracovníkom, misionárom, laickým dobrovoľníkom, zástupcom verejnej správy i mimovládnych organizácií.

Zdroj: tkkbs.sk, svetkrestanstva.postoj.skFoto: foto.tkkbs.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.