Na konferencii v Pápežskom slovenskom ústave v Ríme vystúpia aj dvaja saleziáni

(Rím, 16. mája 2013) – Pápežské slovenské kolégium v Ríme privíta tento týždeň 17. a 18. mája 2013 účastníkov medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom "Pápežský slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme (1963 – 2013)". Zhodnotí polstoročie Pápežského slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Vystúpia na nej viaceré osobnosti zo Slovenska i zahraničia. Saleziánsku rodinu budú na tomto stretnutí reprezentovať don Štefan Turanský a don Zlatko Kubanovič. Navštívia ju aj niektorí biskupi, ako aj predstavitelia spoločenského života.

Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme (SÚCM) bol založený v roku 1961 z iniciatívy kňazov, ktorí prišli do Ríma študovať po skončení druhej svetovej vojny, a po udalostiach vo februári 1948 sa nemohli slobodne vrátiť do vlasti, ako aj z generácie kňazov, ktorí po apríli 1950 boli nútení odísť z vlasti, pretože boli doma prenasledovaní pre svoju náboženskú aktivitu. Základný kameň Ústavu posvätil pápež Ján XXIII 13. mája 1963 a posviacku ústavu vykonal kardinal Eugenio Tisserand 15. septembra 1963.

Zdroj: www.tkkbs.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.