Na konferencii v Žiline predstavili ako saleziánsky čítať život Titusa Zemana

(Žilina 20. januára 2017) – Boží služobník salezián kňaz Titus Zeman bol silný, športový typ, ktorého síce mučenie a väzenie za komunizmu zničilo fyzicky, ale na duchu bol „učinený silným“. A jeho mučeníctvo vyjadruje najmä vieru v Cirkev, keď obetou svojho života zachraňoval duchovné povolania pre budúcnosť.

Aj tieto presvedčenia o Titusovi Zemanovi zazneli počas jednodňovej konferencie v saleziánskom dome v Žiline, vo štvrtok 19. januára. Hlavným hosťom na pozvanie provinciála saleziánov bola pani Lodovica Maria Zanet, PhD., autorka Pozícia o mučeníctve Titusa Zemana, z Milána. Spolu s ňou priblížila priebeh procesu blahorečenia aj Ing. Helena Barátová, jedna z najbližších spolupracovníčok v procese beatifikácie dona Titusa.

2017 01 20 konferencia tz2Lodovica Maria Zanet, PhD.

Prechody Titusa Zemana s mladými klerikmi do Rakúska a Talianska v rokoch 1950 a 1951 boli jednou z viacerých etáp útekov saleziánov do zahraničia v rokoch 1949 – 1952, o ktoré sa pričinili okrem Božieho služobníka aj don Ernest Macák a don František Reves. Vo svojom príspevku na úvod konferencie zhrnul tieto udalosti a etapy prechodov Ing. Pavol Janoško.

2017 01 20 konferencia tz1

Témy o „saleziánskom čítaní“ života dona Titusa, jeho charakterovú typológiu a aspekty jeho mučeníctva, ktoré ponúkli p. Lodovica Zanet a Ing. Helena Barátová napokon doplnilo svedectvo o obsiahnutej milosti na základe modlitieb k Božiemu služobníkovi. Vyzdravenie po tumore na krčnej chrbtici a po následnom ochrnutí sa dostalo Antonovi Horváthovi z Trnavy, synovi Antona a Evy Horváthových, saleziánov spolupracovníkov. Otec Anton Horváth vo svojom podelení sa priblížil účastníkom konferencie svoje presvedčenie o sile modlitieb podľa neho až vyše tisíc ľudí, ktorí boli zapojení do podpory ich rodine.

Konferenciu v Žiline, ktorá bola súčasťou viacdňového školenia direktorov saleziánskych komunít z celého Slovenska, ukončilo spoločné slávenie eucharistie v Kostole sv. Jána Bosca.

2017 01 20 konferencia tz4

Proces blahorečenia Božieho služobníka Titusa Zemana je v závere svojej rímskej fázy. Komisia kardinálov a biskupov na Kongregácii pre kauzy svätých vo Vatikáne posúdi priebeh procesu, mučeníctvo dona Titusa a jeho význam pre Cirkev v utorok 21. februára 2017. Výsledky potom kardinál prefekt Kongregácie a predloží Svätému Otcovi, ktorý rozhodne o možnosti vydania dekrétu o mučeníctve Titusa Zemana. Saleziánska rodina a Cirkev na Slovensku by tak mohli už čoskoro dostať dar nového blahoslaveného.

2017 01 20 konferencia tz3Lodovica M. Zanet a Helena Barátová

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.