Na Luníku dostane pápež František obrazy od autora, ktorý maľoval s Rómami

(Košice, 10. septembra 2021) – Na stretnutí s Rómami na košickom sídlisku Luník IX dostane pápež František pri stretnutí s Rómskou komunitou v utorok 14. septembra (www.navstevapapeza.sk) dva obrazy a jednu plastiku. Ide o originálne umelecké stvárnenia dvoch blahoslavených Rómov Zefirína a Emílie a zmenšeninu plastiky Zmŕtvychvstalého Krista z kostola na tomto rómskom sídlisku.

Blahoslavení Zefirín a Emília sú mučeníci zo Španielskej občianskej vojny. Autorom obrazov ako daru pápežovi, s rozmermi 90×70 cm, je PaedDr. Miroslav Capovčák, riaditeľ Súkromnej základnej umeleckej školy v Michalovciach, ktorý má srdcom blízko k rómskej kultúre.

„Problematike rómskej tematiky som sa venoval už dávno, moje prvé obrazy som vytvoril z prostredia Rómov. Každý sa vtedy aj divil, prečo ich maľujem, ale ja som ich maľoval preto, že ich kultúra je krásna, pekná,“ hovorí riaditeľ umeleckej školy, ktorý roky učil Rómov a aj s nimi maľoval. „Oslovila ma ich hudba, oslovil ma ich tanec… rozprávali sme, maľovali sme s nimi… Spoznal som ich mentalitu. A keď som bol oslovený vytvoriť tieto obrazy, tak ma to milo prekvapilo aj potešilo.“

Miroslav Capovčák maľuje nepresne realisticky. „Z takých škvŕn a z rôznych náhodných vecí, ktoré mi vznikajú pri tvorbe podkladu, vyťahujem potom ďalšie súvislosti.“ Životy dvoch blahoslavených Rómov si naštudoval, a tak mohol poznatky o nich vložiť do obrazov.

„Na Zefirínovi sú kone, pretože celá jeho činnosť sa odvíjala okolo zvierat, keďže hudobníkom nebol, hoci mal rád zábavy. V jednej skupinke ale sú tam aj hudobníci, potom sú tam kotlári, sú tam chudobní, je tam kostol – kostoly sa v tom období ničili, strieľali tam kňazov… Jasne, nie je to tu realisticky podchytené, ale na tom obraze to je vidno. Dokonca je tam ešte zamaskované aj väzenské okno a tmavá silueta väzňa, ktorý tam aj zomrel. Čiže ten život mučeníka je celý zobrazený v tomto diele.“

O obraze blahoslavenej Emílie dodáva, že „síce mala kratší život, ale to, čo bolo dôležité – uverila viere, naučila sa ruženec vo väznici, porodila dieťa a neprezradila tú, ktorá ju ten ruženec naučila.“ Takto Miroslav Capovčák vložil do obrazov atribúty dvoch Rómov mučeníkov. „Pri Emílii to boli kvety a pri Zefirínovi to bol kôň, pretože toto bola ich hlavná činnosť. Pri Zefirínovi som toho koňa dal tak blízko k nemu, že vlastne je pri jeho hlave, on si ho drží, on si ho hladká a ešte na tej ruke, ktorou si ho hladká, má aj ruženec.“

Maľovať portréty dvoch blahoslavených bola pre neho výzva. „Výzva je v tom, že ten obraz by mal mať trochu dušu, mal by osloviť divákov, aby niečo povedal aj zo života týchto mučeníkov. Ináč aj títo mučeníci vlastne boli obyčajní ľudia zo začiatku. Oni vlastne prežívali si svoje krízy, svoje boje, svoje trápenia. Ale na základe toho, že sa nepoddali, tak boli blahoslavení. A v tom obraze, vlastne keď sa maľuje, tak sa prihliada trošku na to, že ten človek bol trošku výnimočný, bol niečím iný. Udávajú sa mu tam atribúty, ktorými vlastne on sa stal blahoslaveným.“

Pápež František dostane na Luníku okrem dvoch obrazov aj 40 cm vysokú plastiku Zmŕtvychvstalého Krista. Ide o zmenšeninu originálu, ktorý vytvoril Mgr. art Peter Beňo pre kostol na Luníku IX. „Pri práci na Zmŕtvychvstaní Krista pre kostol Saleziánov don Bosca na Luníku IX som sa, možno nepriamo, inšpiroval východnou ikonografiou, ktorej významy som sa snažil posunúť ešte o čosi ďalej. Adam a Eva, ktorých Kristus vťahuje so sebou do príbehu spásy a víťazstva nad smrťou, tu symbolicky zastupujú celé ľudské pokolenie. Sme súčasťou kolobehu zrodenia, umierania a zmŕtvychvstania, dejov odohrávajúcich sa vo večnosti. Povedomie o tom, že sme súčasťou väčšieho celku, ktorý nás presahuje, je prítomné v každom z nás, či si to pripúšťame, alebo nie. Zmŕtvychvstanie Krista, v tomto poňatí, odkazuje na jednotu a nádej. O ne sa dlhodobo snažia aj Saleziáni don Bosca na sídlisku, ktoré je, žiaľ, symbolom sociálnej vylúčenosti. Návštevu Svätého Otca Františka tu, na tomto mieste, vnímam ako jednoznačný prejav kontinuálnej starostlivosti o tých, ktorí sú na okraji, a snahy nielen o sociálnu inklúziu, ale aj o dosiahnutie jednoty v jej najhlbších duchovných významoch,“ vysvetľuje svoje dielo Mgr. art Peter Beňo, ktorý autorsky vytvoril pre kostol aj reliéfy krížovej cesty a sochy Panny Márie.

Rastislav Hamráček SDB, hovorca saleziánov

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.