Na Luníku IX zažili prímestský tábor so svätými

(Košice – Luník IX, 10. júla 2019) – Misijný tím saleziánov a saleziánok z Luníka IX spolu s animátormi a dobrovoľníkmi pripravil aj tento rok pre mladých prímestský tábor. Počas piatich dní mali možnosť spoznať päť svätcov a nechať sa inšpirovať svedectvom ich života.

Tábora sa zúčastnilo 25 "stretkárov", ktorí pravidelne navštevujú saleziánske stredisko na Luníku IX a počas týždňa sa k nim pripojili desiatky mladých z neďalekej rómskej osady Mašličkovo, ktorú navštívili, ale aj deti zo sídliska. O program a plynulý chod tábora sa staral 30-členný tím na čele so saleziánmi a saleziánkami, ktorý tvorili dobrovoľníci z medzinárodnej misijnej organizácie VIDES, animátori zo Žiliny a miestni košickí animátori.

Pevnou súčasťou programu boli ranné scénky, prostredníctvom ktorých sa deti zoznámili so svätcom, ktorý ich potom sprevádzal počas celého dňa. Nechýbali tvorivé dielne a svätá omša uprostred každého dňa.

Prvý deň tábora sa predstavil Miško Magone, chlapec z oratória dona Bosca, ktorého prezývali aj generál. Doobeda sa všetci spoločne snažili napodobniť jeho šikovnosť v rámci tvorivých dielní. Chlapci si vyrobili autíčka na veterný pohon, dievčatá zasa náramky či gumičky do vlasov. Popoludní sa všetci vydali hľadať Miškov poklad. Najprv museli nájsť mapu, a potom splniť osem náročných úloh. Odmenou im bol nájdený poklad a vodné osvieženie.

V utorok sa spolu s bl. Laurou Vicuňovou, ktorá ponúkla Bohu svoj život za obrátenie mamy, učili, ako sa navzájom podeliť, pomáhať si a všímať si druhých. Okrem tvorivých dielní ich čakali zaujímavé úlohy, ktoré museli plniť na stanovištiach roztrúsených v rámci areálu saleziánskeho strediska.

Hrdinkou tretieho dňa tábora bola Emilía Fernández Rodríguez. Prvá blahorečená Rómka sa dostala k viere až na sklonku života prostredníctvom spoluväzenkyne. Odmietla udať svoju katechétku, začo zaplatila životom. Hlavnou témou dňa teda bolo prijatie Boha do svojho života. Mladí dostali príležitosť ukázať, čo je v nich vďaka súťaži Superstar, ktorá sa odohrala v rómskej osade. Do programu sa zapojila asi stovka detí. "Najkrajšie chvíle tábora som prežil práve pri návšteve Mašličkova. Spoločne sme spievali, tancovali, ale aj modlili sa," povedal vedúci tábora a direktor saleziánskej komunity na Luníku don Pavol Degro SDB.   

Vo štvrtok sa táborníci dozvedeli niečo viac o živote bl. Zefirína Namuncurá, juhoamerickom indiánovi, ktorý sa túžil stať saleziánom kňazom, ale už vo veku 19 rokov zomrel na tuberkulózu. Deň začali vodnou výzvou, pri ktorej na nikom nezostala ani jedna nitka suchá. Poobede pokračovali hrou na ihrisku, kde sa opäť pripojilo mnoho zvedavých detí.

Posledný deň prímestského tábora robila mladým spoločnosť bl. Anka Kolesárová. Bola pre nich nielen príkladom čistoty, ale aj poslušnosti rodičom a pomoci pri domácich prácach. Hneď ráno sa spoločne vybrali na Medvediu horu, kde strávili deň plný hier.

"Osobne veľmi oceňujem prítomnosť slovenských animátorov. Mnohí za nami prišli z ďaleka a mali veľký vplyv na hladký priebeh tábora. Bez ich pomoci by to bolo oveľa náročnejšie. Pre miestnych animátorov boli veľkým príkladom," ocenila prínos mladých saleziánka Zuzana Saloňová.

Bodkou za prímestským táborom bol sobotňajší splav Hornádu, ktorý saleziáni a saleziánky pripravili pre animátorov ako poďakovanie za ich obetavú službu.

Zdroj: www.lunik9.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.