Na Luníku sa opäť súťažilo

(Košice, Luník IX, 28. októbra 2014) – V nedeľu 19. októbra sa uskutočnil 4. ročník Luníkovského maratónu. Po krátkej organizačnej porade a rozdelení úloh prebehla registrácia účastníkov, ktorí už netrpezlivo čakali za plotom strediska. Bežci a bežkyne boli rozdelení do jednotlivých vekových kategórií – do 10 rokov, 10-12 rokov, 12-14 rokov a od 15 rokov.

Po úspešne registrácii a pridelení farebných visačiek pre jednotlivé kategórie nadišiel netrpezlivo očakávaný štart. Maratón sa bežal po jednotlivých kategóriách a atmosféra vrcholila pri poslednej kategórii – od 15 rokov. Favorit tejto kategórie – Robo Horváth zabehol  maratón v čase 10:45.

Na záver prebehlo vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov po jednotlivých kategóriách, následné odovzdanie cien a spoločné fotografovanie víťazov.

www.lunik9.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.